Fremtiden

Regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier

Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier.

Drammen satte varmerekord for september, men var ikke stedet med høyest gjennomsnittstemperatur i september. Foto: Lise Åserud / NTB

Tiltakene er de samme som de siste dagene er blitt iverksatt i Oslo kommune og flere kommuner i Innlandet, Viken og Vestland.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fulgt utviklingen i smittesituasjonen i Oslo og Viken de siste ukene. Helsedirektoratet og FHI anbefaler at Drammen og Lier kommune i Viken inkluderes i covid-19-forskriften kapittel 5A slik at de nasjonalt fastsatte regionale tiltakene kommer til anvendelse også for disse to kommunene, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskriften trer i kraft fra og med midnatt natt til 6. desember.

Følgende tiltak innføres:

* Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

* Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

* Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

* Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

* Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

* Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.

* Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).