Fremtiden

KrF slakter Aps familiepolitikk: – Nå må de store pengene gå til de minste barna

Ap-løftet om gratis SFO til førsteklasse er helt feil prioritering, mener barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) mener Ropstad burde gå stille i dørene i saken.

– Det vil koste i overkant av 1 milliard kroner. I vårt alternativ budsjett for 2021 har vi satt av 250 millioner som en start, og vi har også lagt opp til en sterkere kommuneøkonomi, som gjør at kommunene kan prioritere dette, og så må man gradvis utvikle dette videre. Flere kommuner gjør det i dag, men vi ønsker at dette skal gjelde hele landet, sa Jonas Gahr Støre på fredag, da han var på besøk hos Brandengen skole i Drammen.

På sikt ønsker han at gratis SFO skal være et tilbud for barn opp til 4. klasse.

– Jeg tror det er en viktig forutsetning for at du skal få med alle ungene. Det bildet av at unger står utenfor skolegjerdet når de går hjem, mens andre er inne på SFO, er en oppskrift på klasseskille. De som går hjem er også ofte de som har mest behov for å være i aktivitet, for de har ikke nødvendigvis et hus å komme hjem til som de bør være altfor mye i, sa Støre.

– Innfør makspris

Selv om bare SFO for 1. klasse har en total prislapp på 1 milliard, peker barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på at gratis SFO med 12 timer i uka for 1.–4. trinn vil koste rundt 5,4 milliarder.

– Dette er helt feil prioritering, det er mye bedre å sette en makspris, og heller fortsette utvidelsen av gratis barnehage og SFO for de med lav inntekt, sier Ropstad.

De mener at ingen familier bør betale mer enn 7.000 kroner i måneden for å ha alle barna sine i barnehage og SFO, og vil sette dette som en makspris. Partiet vil også innføre en søskenrabatt som går på tvers av barnehage og SFO.

– Ap går til valg på en usosial familiepolitikk: De kutter kontantstøtten som SSB anslår vil føre 4000 barn under lavinntektsgrensen, de kutter i støtten til gravide uten arbeid, de kutter i fritidskortet til barn og de lar barnetrygden støve ned.

– Kuttene Ap vil gjøre vil være målrettede grep for økt barnefattigdom, økte forskjeller og mindre valgfrihet. En universell økning av barnetrygden vil gi familiene bedre økonomi, men Ap velger i stedet ensidig styrking av offentlige tjenester.

KrF ønsker å videreføre kontantstøtten og å videreutvikle kontantstøtteordningen for å gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som mener at ordningen med kontantstøtte er en dårlig likestillingspolitikk.

– Fritidskortet er jo et KrF-gjennomslag som skal gi alle barn mellom 6 og 18 år mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Detn er rullet ut som prøveprosjekt i en god del kommuner i landet, sier han.

Arbeiderpartiet skroter derimot ordningen med fritidskort i sitt alternative budsjett for 2021, og kaller det en symbolsak.

– Nå må de store pengene gå til de minste barna og til å styrke familiene. Ikke overstyre dem og kun bruke penger på offentlig omsorg.

Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, sier det kan være aktuelt å sende asylsøkere til asylmottak utenfor Europa. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

– Ropstad bør gå stille i dørene

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) sier at om han hadde vært Ropstad så hadde han gått stille i dørene i denne saken.

– Etter åtte år med dagens Høyre-regjering, som Ropstad har vært en stor del av, er resultatet at forskjellene mellom folk har økt. Norges aller rikeste har fått milliarder i skattekutt med KrF sin velsignelse, samtidig som vanlige folk har blitt utsatt for gjentatte smålige kutt. SFO-prisene har blitt dyrere, brillestøtten til barn har blitt kuttet og rekordmange barn vokser opp i fattigdom, sier han og legger til:

– Løftet vårt om at vi skal gi gratis SFO for førsteklassinger, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn er et viktig løfte til alle barnefamilier. Her i Drammen vet vi at mange barnefamilier sliter med å få økonomien sin til å gå rundt, og at et slikt løfte vil få slutt på at noen barn får være igjen etter skolen mens andre er nødt til å dra hjem.

Ifølge Gharahkhani vil en regjering med Ap i spissen sørge for at de store pengene kommer til å gjøre vanlige folk sine liv bedre.

– Under KrF sitt styre har de gått til å fete opp lommebøkene til Norges aller rikeste. Derfor lyder det hult når Ropstad tar til orde for å bekjempe fattigdom i Norge. Vi skal ikke bare hjelpe de som sitter nederst ved bordet, vi skal også prioritere pengene til helt vanlige folk som hver dag gjør sitt beste for Norge, sier han.