Fremtiden

Vil ha gratis SFO: - Unger som står utenfor skolegjerdet, mens andre er inne på SFO, er en oppskrift på klasseskille

Jonas Gahr Støre (Ap) har store løfter for SFO-ordningen dersom partiet hans kommer til makta.

Rettelse: I forrige versjon av saken står det at Støre vil sette av 1 milliard til gratis SFO til alle. Det er ikke riktig. Støre vil på sikt ha gratis SFO til alle førsteklassinger. Han mener dette vil koste 1 milliard kroner, men har altså satt av 250 millioner til dette i Aps alternative budsjett

Fredag besøkte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre Brandengen skole, som er med på et pilotprosjekt der de gir førsteklassinger i lavinntektsfamilier gratis SFO. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i vår at de vil gå for gratis SFO for alle førsteklassinger, og satte av 250 millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett. Støre sier til Dagsavisen at de på sikt vil ha gratis SFO for alle barn.

– Det vil koste i overkant av 1 milliard kroner. I vårt alternativ budsjett for 2021 har vi satt av 250 millioner som en start, og vi har også lagt opp til en sterkere kommuneøkonomi, som gjør at kommunene kan prioritere dette, og så må man gradvis utvikle dette videre. Flere kommuner gjør det i dag, men vi ønsker at dette skal gjelde hele landet, sier han.

Han mener at et gratis SFO-tilbud er nødvendig for sosial deltakelse og tilhørighet.

– Jeg tror det er en viktig forutsetning for at du skal få med alle ungene. Det bildet av at unger står utenfor skolegjerdet når de går hjem, mens andre er inne på SFO, er en oppskrift på klasseskille. De som går hjem er også ofte de som har mest behov for å være i aktivitet, for de har ikke nødvendigvis et hus å komme hjem til som de bør være altfor mye i, sier Støre.

– Det er et stort beløp dere har satt av. Hvor tar dere de pengene fra?

– Vi tar fra det spleiselaget velferdsstaten er, og kutter for eksempel ikke i formuesskatt. Vi prioriter annerledes. «Kommuneøkonomi» er et trist ord i vårt politiske språk, men det dekker jo over de aller viktigste delene av folks liv, som barn, skole og omsorg til eldre. Det å gi kommunene økte rammer vil gi dem mulighet til å prioritere noe av det som er viktigst for alle generasjoner.

Jonas Gahr Støre på besøk ved Brandengen skole.

Pilotprosjekt i Drammen

I Oslo har gratis deltidsplass på AKS allerede vært et tilbud til alle førsteklassingene de siste årene. Og ordningen må sies å være en formidabel suksess. Områdene som har fått gratis deltidsplass i AKS siden 2015 har gått fra 70 prosent til 96 prosent deltakelse.

Men det er ikke bare i Oslo at deltakelsene økte da tilbudet ble gratis. På Brandengen skole og Fjell skole i Drammen har barn i lavinntektsfamilie fått tilbud om gratis SFO. For å kvalifiseres for tilbudet måtte familien ha en samlet inntekt under 417.000 kroner.

I Drammen kommune koster en fulltidsplass per barn 3.338 kroner.

– Deltakelsen økte med 22 prosent og foreldrene har vært kjempefornøyde med tilbudet, forklarer rektor ved Brandengen skole, Gro Tveten.

Hun mener at et gratis SFO-tilbud vil bidra til å jevne ut forskjellene.

– Selv om pilotprosjektet ga et gratis tilbud til lavinntektsfamilier, så mener jeg at vi bør ha et gratis tilbud til alle om ønsker det, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.

Rektor ved Brandengen skole, Gro Tveten mener at et grats SFO-tilbud bør gjelde alle.

Nyeste fra Dagsavisen.no: