Fremtiden

Rekordmange vil bli sykepleiere: - Utfordringen er å få dem til å fullføre på normal tid

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og nærmere bestemt campus i Drammen står 704 søkere på venteliste for å komme inn på sykepleierstudiet, som har 190 studieplasser. Studentlederen i Norsk sykepleierforbund sier rekrutteringen uansett ikke er det største problemet.

Denne trenden ser du ikke bare ved campus i Drammen. Nesten ni prosent av alle søkerne i Norge ønsker å ta sykepleierutdanningen. Det gjør at sykepleierutdanningen har aller flest søkere, med 13.370 førstevalgsøkere til 5.145 studieplasser.

Jeg synes at det er helt fantastisk at flere ønsker å bli sykepleiere. Dette er en trend som vi ser år etter år, forteller studentleder ved Norsk Sykepleierforbund Edel Marlèn Taraldsen.

Studentleder ved Norsk sykepleierforbund Edel Marlèn Taraldsen.

Sykepleiermangel

Dette er gode nyheter for landet, som nå mangler nesten 7.000 sykepleiere.

Tallene fra i år viser at sykepleiermangelen har nådd rekordhøyder det siste året. Økningen er på 1.800 sykepleiere og spesialsykepleiere, en økning på hele 35 prosent. Årets undersøkelse estimerer en mangel på 5.350 sykepleiere og 1.600 spesialsykepleiere og jordmødre.

Tidligere i år varslet også leder av Norsk sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen dette på forbundet sitt eget nettside :

– Dette har vært en varslet krise, både fra Norsk Sykepleierforbund og av andre, som Riksrevisjonen i 2019. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Det fører til menneskelig lidelse, og er samfunnsøkonomisk uheldig. Kommuner og helseforetak samlet bruker mellom 1,5 og to milliarder kroner på sykepleiervikarer i året. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer, men tilgangen på dem er heller ikke lovende i årene fremover – ikke med tanke på global sykepleiermangel. Politikerne kan ikke abdisere sitt ansvar. Sykepleiermangelen, som går ut over pasientsikkerhet og helsetjenestene som helhet, er et politisk ansvar.

Populariteten til studiet har nemlig også gitt høyere poenggrenser.

Ved campus Drammen ved USN ligger gjennomsnittet for ordinær kvote nå på 48,40.

.

– Fullføre på normal tid er problemet

– Rekruttering til yrket har ikke vært problemet de siste årene, men det å få studentene til å fullføre innenfor normal tid er en utfordring, sier Edel Marlèn Taraldsen.

Hun forklarer at det er flere årsaker til dette:

– For det første er det mange som stryker på anatomieksamen, som er lik for alle sykepleierstudenter i Norge. I tillegg er det mangel på gode praksisplasser – og halvparten av utdanningen er obligatorisk praksis.

I Norge er det slik at alle skoler som tilbyr sykepleierutdanning har lagt opp sitt eget studium, det betyr at hvis en student tar to år i Drammen, men så – av en eller annen grunn – må flytte, kan han eller hun ikke ta det tredje året på et annet studiested.

– Dette skaper utfordringer for mange studenter. Vi ønsker en mer enhetlig utdanning for våre studenter og det jobber vi mot nå, sier Taraldsen.

Og problemet ender ikke der. Ti år etter fullført utdanning jobber en av fem sykepleiere ikke i helsetjenesten lenger.

– Dette henger sammen med at det er få sykepleiere – og de som er igjen får mye ansvar, dårlig lønn og dårlige vilkår. Dette medfører at flere slutter.

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved USN.

Ønsker flere studieplasser

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved USN, forteller at ventelisten for å komme inn på sykepleierutdanningen har vært lang i flere år, men er enda høyere i år enn i fjor.

Selv om studentlederen i Sykepleierforbundet bekymrer seg over at flere dropper ut av studiene, så sier Larsen at sykepleierstudiet ikke peker seg ut blant de studiene som har mest frafall.

Hun mener det alltids vil være en viss andel som finner ut at studiet likevel ikke passet for dem, eller de har andre grunner til at de velger å slutte.

– USN tilbyr sykepleierutdanning både i Drammen, Vestfold og Porsgrunn og det er samme utdanning som tilbys på alle studiestedene. Det betyr at det er muligheter for å bytte studiested underveis i studiet hvis det er ledig plass. Om man kan bytte fra USN til andre universiteter og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning vil avhenge av om utdanningen har samme oppbygging, forklarer Larsen.

Hun forteller at dette har med å gjøre med at enkelte fag og – eller praksisperiode kan være lagt til forskjellige tidspunkter i løpet av studieårene ved forskjellige utdanningssteder. Likevel er sykepleierutdanningen regulert av felles rammeplan og forskrift – og er slik sett i stor grad lik på tvers av lærestedene.

Larsen er glad for at flere unge søker seg til sykepleierutdanningen på grunn av yrkets store viktighet.

– Vi skulle gjerne ha tilbudt plass til flere studenter, men da må vi få flere studieplasser fra regjeringen – og ikke minst flere praksisplasser.

Nyeste fra Dagsavisen.no: