Fremtiden

Linn-Elise Øhn Mehlen (Rødt): – Forskjells-Norge på sitt verste

Hun er Rødt Buskeruds 1. kandidat foran høstens stortingsvalg, og vil ha slutt på at kommuner fortsatt kan avkorte sosialhjelpen til familier som mottar barnetrygd.

Linn Elise Øhn Mehlen er 1. kandidat for Rødt Buskerud.

– Per i dag kan kommunene selv velge om de vil regne barnetrygden som inntekt, og dermed avkorte sosialhjelpen til fattige familier tilsvarende det de får i barnetrygd. I Buskerud er det flere kommuner som praktiserer dette, for eksempel Modum og Kongsberg. Drammen kommune har vedtatt å slutte med det innen 2023 – eller i hvert fall innen denne perioden. Men dette kan endres igjen etter neste lokalvalg, forklarer Linn-Elise Øhn Mehlen (29).

Øhn Mehlen synes det er vanskelig å fatte at man i det hele tatt kan tillate kommunene å benytte seg av en ordning, som i praksis går ut på å svekke økonomien til samfunnets aller mest vanskeligstilte.

– Det er en vanvittig smålig form for sparing. Ifølge laveste estimat taper disse familiene rundt 16.000 kroner i året – avhengig av hvor mange barn de har. Du får ganske mye sportsutstyr, leker, klær, skoleturer og fritidsaktiviteter for 16.000. Med andre ord kunne dette vært et reelt bidrag til å bedre oppveksten for fattige barn, tordner politikeren, som egentlig kommer fra Skoger i Drammen, bodde siste del av oppveksten i Holmenkollen – og siden har bosatt seg på Tøyen i Oslo Øst.

Tar fra de svakeste

Mehlen mener det undergraver barnetrygdens legitimitet som universell ordning, at kommunene fortsatt kan velge å regne det som inntekt.

– Vi har flere ganger foreslått for Stortinget at det er tide med et nasjonalt vedtak på at barnetrygden skal holdes utenfor familiens inntekt. Dette kan ikke være avhengig av den politiske ledelsen i hver enkelt kommune. Hele poenget med barnetrygden er at det er en støtte til alle barn som vokser opp her i landet, og det betyr at selv de aller rikeste familiene får denne månedlige summen. Det mener vi er riktig, siden det blant annet bidrar til at folk er mer villige til å betale skatt – men da kan vi jo ikke samtidig avkorte barnetrygden for dem som faktisk trenger det. Dette viser virkelig Forskjells-Norge på sitt verste.

Linn-Elise Øhn Mehlen er til vanlig markedssjef for avisen Klassekampen, men har for tiden permisjon – for å kunne jobbe som rådgiver, innen skole og utdanning, for Rødt på Stortinget. Hun er den eneste, bortsett fra Bjørgulv Braanen, som har blitt valgt som leder for Rød Ungdom for to perioder – fra 2014 til 2018. Hun har gjort seg bemerket som en forkjemper for flere lærlingplasser, leksefri skole og færre privatskoler, hun ønsker økt likhet i det norske samfunnet, mindre rasisme, uvitenhet og fordommer – og hun vil ha slutt på det store reklamepresset, som spesielt unge jenter utsettes for når det gjelder utseende.

De som ikke har vært på ferie

Nå er Mehlen spent på hva Arbeiderpartiet vil gjøre, hvis de kommer i posisjon etter stortingsvalget, hun lover at Rødt i hvert fall ikke skal slutte å kjempe for å få slutt på at kommunene kan avkorte sosialhjelp mot barnetrygd.

– På nasjonalt plan har Senterpartiet tidligere stemt imot vårt forslag om å få på plass et nasjonalt vedtak i denne saken, men i Drammen stemte både Sp og Ap for. Nå vil nok de færreste politikere gjøre det å frata Norges fattigste barnetrygden til noen fanesak, men det gjenstår å se hvordan de faktisk vil stemme, sier Rødt-kandidaten.

Hun forteller at i Drammen kommune utgjør innsparingene de gjør, ved benytte seg av denne ordningen, rundt 14 millioner i året. Nasjonalt skal det handle om cirka 450 millioner kroner. Dette har Rødt fullfinansiert i sitt alternative budsjett.

– Antallet barn i Norge – som vokser opp i fattige familier – har steget år for år, ikke minst under denne regjeringen. Enn så lenge er det sommerferie, men om ikke så lenge er det skolestart. De fleste kommer tilbake fra ferien og kan fortelle om spennende og morsomme reiser og opplevelser. Det er det mange barn, fra familier med dårlig råd, som ikke kan. I 2020 mottok rundt 65.000 familier sosialhjelp – og selv om antallet foreløpig ikke har økt under koronapandemien, fordi ordningene for inntektssikring er forbedret inntil videre, frykter Rødt langtidseffekten. Vi kan ikke lenger tillate at slike store forskjeller opprettholdes i en velferdsstat som Norge – og det er på tide at et nytt stortingsflertall adresserer denne problematikken – og gjør noe som monner.