Fremtiden

Anmeldelse av kjent trygderettsadvokat henlagt

Trygderettsadvokat Olav Lægreid ble politianmeldt av Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR), etter at han i april skrev at noen uføre er «mentalt degenererte» og «suppehuer». Det mente OFUR var grove uttalelser om uføre.

Bakgrunnen til anmeldelsen er at Lægreid i en kommentar på Facebook-profilen til AAP-aksjonen hevdet at en del uføre er mentalt degenererte, og uttalte til Dagsavisen Fremtiden at dersom de hadde vært oppegående nok, så hadde de jobbet.

«Å gå syk og uten jobb over tid er et bidrag til at man kommer litt utta det. Man blir gjerne isolert og mister rytme på ting. Det gjelder ganske mange uføre. Og det fører i noen tilfeller til at man degenererer mentalt. Så selv om det er synd på de uføre, utelukker ikke det at en del har blitt suppehuer. Det er medisinsk dokumenterbare fakta», skrev han i kommentaren.

Malplassert sleivspark mot uføre

Advokat Olav Lægreid er kjent for sitt arbeid med trygderettssaker, og hans advokatfirma har ført en rekke saker med Nav som motpart. Han er ofte i media og uttaler seg i trygdesaker.

Derfor reagerte hans potensielle klienter med sjokk og vantro, da han tidligere publiserte flere oppsiktsvekkende karakteristikker om uføre på Facebook. Noe som senere også førte til at Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR) valgte å anmelde Olav Lægreid for overtredelse av straffeloven om hatefulle ytringer.

I en kommentar hos Dagsavisen Fremtiden beklaget advokat Lægreid for at han ble for ivrig med å svare på de mange personangrepene og avsporingene han opplevde at AAP-aksjonen kom med på Facebook, slik at kommentaren «suppehue» framstår som et «malplassert sleivspark mot uføre».

Han skrev videre at han ønsket å formidle at sykdomsbasert utenforskap i form av å bli isolert, miste daglige rutiner og ikke ha et nettverk gjennom for eksempel en arbeidsplass, i seg selv kan forverre uførheten.

Leder i OFUR

Uakseptabelt

Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR) mente saken var grov og valgte derfor å anmelde Lægreid.

– Vi fikk mange henvendelser fra våre medlemmer, at dette var ugreit og uakseptabel, og reaksjonene ble mange. Et slik utsagn skaper et galt bilde av uføre i Norge i dag. Ordet «suppehue» kan bety mye for mange, men å kalle uføre «suppehuer», som allerede er en sårbargruppe kan ikke aksepteres, sier styreleder for OFUR, Lars Erik Andersen til Dagsavisen Fremtiden tidligere i år.

Etter det ble klart at anmeldelsen er henlagt har OFUR så langt ikke mottatt noe dokument fra politiet, og ville på nåværende tidspunkt ikke gå nærmere inn på hva de mener om henleggelsen.

– OFUR har ikke mottatt noe dokument fra politiet i saken som ventes å komme i løpet av noen dager. Da må OFUR gå gjennom dokumentet før vi uttaler oss til media, om hva OFUR velger å gjøre videre med avgjørelsen om henleggelsen av anmeldelsen, skriver leder i OFUR, Lars Erik Andersen.

Ikke straffbart ifølge politiet

Advokat Olav Lægreid sier at han nå er ferdig med saken.

– Jeg konstaterer at politiet ikke anser mine uttalelser som straffbare. Det var som forventet. Det er selvsagt fullt tillatt å si sannheten i en debatt, og det er godt forskningsmessig belegg for det jeg har uttalt. Utover dette anser jeg debatten med OFUR og AAP-aksjonen som avsluttet. Jeg har fått sagt mitt og står for det, så får de surre videre med sitt, sier han.

Ifølge politiadvokat for Hat-krimgruppa i Oslo politidistrikt, Viola Bjelland er saken henlagt med den begrunnelse at forholdet ikke anes å være straffbart - uttalelsene rammes altså ikke etter politiets skjønn av straffelovens § 185 om hatefulle ytringer.
Nyeste fra Dagsavisen.no: