Fremtiden

Gir hundre bamser til sykehuset - vil trøste barn som skal i narkose

Flere aktører ønsker nå å hjelpe anestesiavdelingen på Drammen sykehus, derfor kjøper de inn bamse «Drømmeliten» for å trøste barn som skal opereres.

Drammen sykehus har kjøpt inn 250 teddybjørner for å trøste og avlede barn fra alt det «skumle» et sykehusbesøk kan by på. Prosjektet ble vellykket, men dessverre er det slik at sykehuset ikke har nok midler til å videreføre prosjektet. Derfor jaktet de på gavmilde hjelpere som kan bidra til at sykehuset kan gi flere av barna som skal opereres en gedigen bamseklem.

– Dette skal ikke være en «premie» for barn som skal til narkose, men et «verktøy» vi kan bruke for å avlede barnet og trygge barnet under innledning av narkose, sier anestesisykepleier, Inger Mari Vinje.

I tillegg ønsker anestesiavdelingen at bamsen skal brukes i forbindelse med informasjonsmateriell til foreldre og barn forut for anestesi og operasjon, slik at det kan bli lettere for foreldre å forbedre barna til operasjon.

Mari- Anne Halvorsen er anestesisykepleier ved Drammen sykehus, her sammen med kollega Inger Mari Vinje.

Flere ønsker å hjelpe

Etter at Dagsavisen Fremtiden skrev om prosjektet har flere aktører tatt kontakt med sykehuset og sagt ifra at de gjerne vil bidra med å kjøpe inn bamser til anestesiavdelingen på Drammen sykehus.

En av dem er Drammen sanitetsforening.

Bente Bostrøm, daglig leder i foreningen forteller at de er jo en av de nærmeste naboene til sykehuset, og når de leste om prosjektet så tenkte de at de ville bidra. Derfor bestemte de seg for å kjøpe inn 100 bamser.

– Men etter det så tenkte vi at det kan jo hende at flere vil bidra og derfor opprettet vi en spleiskonto. Der har vi allerede samlet inn rundt 26.000 kroner, sier Bostrøm fornøyd.

Ordet i sanitetsforeningen spredte seg, og Østre Bærum Sanitetsforening kunngjorde at de også vil kjøpe inn 100 bamser til sykehuset, siden flere av barna som bor i Bærum blir operert i Drammen sykehus.

Nå håper Bostrøm at flere privatpersoner og aktører vil bidra.

– En bamse koster 70 kroner og betyr mye for barnet som får den, sier hun og legger til at dette er så fint og konkret lokal tiltak.

Bente Bostrøm er daglig leder for Drammen sanitetsforening,

Glad for støtten

Anestesisykepleier Mari-Anne Halvorsen forteller at Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Vest Viken har også meddelt at de vil bidra med en sum.

Hun er veldig glad for at Drammen sanitetsforeningen støtter dem med 100 bamser.

– Vi har noen enkle leker som vi tidligere har brukt til å flytte fokuset, men de er ofte ikke så godt egnet. Bamsen som blir kalt for Drømmeliten, kan barna kan ta med seg, sier Halvorsen.

Drømmeliten er allerede i bruk, og flere av kollegaene til anestesisykepleierne forteller at bamsen hjelper til med å berolige barna.


Nyeste fra Dagsavisen.no: