Fremtiden

Line skulle forhindre en ny korrupsjonsskandale – nå slutter hun i jobben: – Blir ikke tatt seriøst

Landets første kommuneombud, Line Skrenes Jakobsen Sorteberg, skjønner godt at innbyggerne opplever Drammen som lite serviceinnstilt. Innbyggernes vaktbikkje har selv ventet 30 uker på å få svar.

Kommuneombud i Drammen, Line Skrenes Jakobsen Sorteberg.

– Som drammenser ble jeg utrolig glad og stolt over min egen kommune, forteller kommuneombud Line Skrenes Jakobsen Sorteberg om da Drammen vedtok å lyse ut en stilling som kommuneombud, innbyggernes vaktbikkje i 2018.

Kommuneombudet var en del av rådmannens tiltakspakke etter at korrupsjonsskandalen. Korrupsjonssaken startet da kommunen i 2015 fikk et tips om at saksbehandlere i byggeavdelinga tok imot bestikkelser. Saken endte med at to tidligere ansatte ble dømt til henholdsvis 6 og 3,5 års fengsel for grov korrupsjon.

Men tre år etter at hun begynte i jobben, har kommuneombud Line Skrenes Jakobsen Sorteberg levert inn oppsigelsen sin.

– Jeg har mistet litt av den entusiasmen og «driven» man trenger når man er helt alene om å gjøre en jobb.

– Det skyldes både at jeg savner å være en del av et fagmiljø, men også at jeg og arbeidsgiver synes å ha et litt forskjellig syn på hvordan arbeidet skal utføres.

Flere kritikkverdige forhold

Siden hun ble landets første kommuneombud i 2018 har hun avdekket flere faktorer som hun mener er kritikkverdige hos kommunen.

Kommuneombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av innbyggere i vanskelige enkeltsaker mot kommunen. Stillingen skal øke innbyggernes mulighet til å ivareta rettighetene sine, og skal sikre transparens og innsyn.

I hennes arbeid kom det fram at kommunen er lite serviceinnstilt, har lang saksbehandlingstid, i liten grad skriver referat under møter med innbyggerne, og gir dårlig oppfølging av hennes stilling.

Ifølge Sorteberg bruker kommunen lang tid på å svare på henvendelser fra innbyggerne, om de i det hele tatt får svar. Det siste ble hun selv offer for da hun ikke fikk svar på en henvendelse til kommunen på 30 uker.

– Det viser hvor seriøst de tok meg og min stilling. Når kommunen bruker 30 uker på å svare meg, sier det litt om hvordan innbyggere i kommunen blir behandlet, derfor deler jeg innbyggernes oppfatning om at kommunen er lite serviceinnstilt.

Kommuneombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse.

Kommuneombudet i Drammen kommune, Line Skrenes Jakobsen Sorteberg.

Står nå uten kommuneombud

Kommuneombudet skulle i utgangspunktet være en midlertidig stilling til 2019, men i april i 2020 ble det vedtatt at stillingen skulle bli permanent.

Selv om Sorteberg hadde sin siste arbeidsdag i går, er stillingen hennes fremdeles ikke utlyst. Drammens innbyggere står nå uten kommuneombud. Det mener Sorteberg støtter opplevelsen hennes av å ikke bli tatt seriøst.

– Det virker som at kommunen vil ha funksjonen fordi det ser bra ut på papiret, men i realiteten blir den ikke fulgt opp som den bør, sier hun.

I 2020 fikk hun kun orientere politikerne om arbeidet sitt, og i år skulle hun ha lagt fram årsrapporten før hun sluttet, men dette ble heller ikke prioritert, opplyser hun.

Hun frykter nå at stillingen skal forsvinne helt.

– Hvis man mister denne funksjonen i kommunen, er det innbyggerne som taper på det.

I sin karriere som kommuneombud har hun mottatt 393 henvendelser, der 227 har blitt til saker.

– Dette er tross for at innbyggerne vet lite om kommuneombudet, siden funksjonen har bare eksistert siden 2018, sier hun.

Slo ned på uformell tone med utbyggerne

En av de første sakene hun tok tak i var emoji-bruk og diverse personkarakteristikker mellom saksbehandlere og utbyggere i plan- og bygningsavdelingen.

– Dette så ikke bra ut. Plan- og bygningsavdelingen er veldig sårbare, da mye av kommunikasjonen kan sees i postlistene til kommunen. Dette så særlig dårlig ut for innbyggere som satt og ventet på svar på sin egen henvendelse, sier hun.

De fleste saker hun mottok gjaldt nettopp denne avdelingen.

Da hun tok opp manglende referatføringer i møter mellom kommunen og innbyggerne var det som å snakke for døve ører.

– Dette skaper store kommunikasjonsproblemer mellom kommunen og innbyggere. Til slutt har begge hatt sine egne versjoner av innholdet i møte, og slik skaper man større problemer mellom innbyggere og kommunen.

Kommunen har også fått kritikk fra flere hold om lang saksbehandlingstid.

I år kom det fram at Drammen kommune brukte 595 dager mer på å behandle en reguleringssøknad i fjor enn året før. Med denne behandlingstiden vil det ta rundt seks til sju år for å gjøre nye eiendommer klare for salg. Dette skremmer mange utbyggere, mente eiendomsmegler Christian Gjesdal Udgaard.

Gruppeleder for opposisjon, Kristin Surlien (Høyre).

Beklager

Det er kommunestyret som er arbeidsgiver til kommuneombudet. Høyres gruppeleder, Kristin Surlien, har sammen med Simon Nordanger (Sp) fungert som kontaktperson for Sorteberg.

– Jeg beklager om hun har følt at vi ikke har tatt henne seriøst. Det er utrolig synd at hun slutter. Jeg har alltid ment at denne rollen har hatt en viktig funksjon, og om hun sier at ting ikke har vært som det bør så bør vi evaluerer dette til høsten. Da er det ikke spørsmål om stillingen vedvarer, men heller hvordan vi kan gjøre denne funksjonen enda bedre, sier hun.

På spørsmålet om hvorfor hun ikke har stilt spørsmål om hvorfor det ikke har blitt utlyst en ny stilling, kaster hun ballen videre til posisjon og sier at hun ikke har tenkt på det som hennes oppgave, og at det er posisjonen som sitter med hovedansvaret her.

Simon Nordanger (Sp), tidligere gruppeleder for posisjon.

– Må evaluere

Simon Nordanger, som var tidligere gruppeleder for posisjon, sier at det er naturlig at det kommer en evaluering før man eventuelt lyser ut stillingen.

– Hun har gjort et godt stykke arbeid. Både jeg og andre politikere satte pris på arbeidet og orienteringene hun hadde, sier han og legger til at han ikke opplever at det har vært dårlig oppfølging av kommuneombudet, men selvsagt beklagelig om hun opplever det slik.

– Grunnen til at utlysning av nytt kommuneombud ikke har blitt behandlet av kommunestyret enda er nok fordi det har vært mange store saker i vår. Vi håper å sette i gang en evaluering så fort det lar seg gjøre, sier han.

Fungerende rådmann i Drammen kommune, Einar Jørstad.

Rådmannen er kjent med kritikken

Fungerende rådmann, Einar Jørstad, påpeker at det er politikerne som har ansvaret for å følge opp kommuneombudet.

Han forteller også at de nettopp har levert en orientering om utviklingsarbeidet på arealplan- og byggesaksområdet til formannskapet i juni. Dette var bestilt fra formannskapet.

– Her er vi i gang med å bygge kulturer, ser på saksbehandlingsrutiner og jobber med å forbedre våre rutiner for å gi klare og tydelige svar og raskere tilbakemeldinger til våre innbyggere, sier han.

– Hva gjør dere for å skjerpe rutinene med å føre møtereferater, og er ikke det en veldig enkel rutine å få plass?

– Disse utspillene fra kommuneombudet er kjent for oss og vi tar med det videre i arbeidet, sier han.

– Kommuneombudet har selv ventet på svar fra kommunen i 30 uker, hva tenker du om det?

– Jeg kjenner ikke til den konkrete saken her, men det er nettopp det vi jobber med nå for å unngå slike saker videre, sier han.