Fremtiden

Kjent trygderettsadvokat anmeldt for grove uttalelser om uføre

Trygderettsadvokat Olav Lægreid er politianmeldt av Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR), etter at han i april skrev at noen uføre blir «mentalt degenererte» og «suppehuer».

Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR) har anmeldt advokat Olav Lægreid for overtredelse av straffeloven om hatefulle ytringer.

Bakgrunnen til anmeldelsen er at Lægreid i en kommentar på Facebook-profilen til AAP-aksjonen hevdet at en del uføre er mentalt degenererte, og uttalte til Dagsavisen Fremtiden at dersom de hadde vært oppegående nok, så hadde de jobbet.

I høst skrev Dagsavisen Fremtiden om advokaten da han var med å opprette et rettshjelpsfond for syke og vanskeligstilte som sliter med å få det de har krav på.

Derfor reagerte hans potensielle klienter med sjokk og vantro, da han i april i år publiserte flere oppsiktsvekkende karakteristikker om uføre på Facebook.

«Å gå syk og uten jobb over tid er et bidrag til at man kommer litt utta det. Man blir gjerne isolert og mister rytme på ting. Det gjelder ganske mange uføre. Og det fører i noen tilfeller til at man degenererer mentalt. Så selv om det er synd på de uføre, utelukker ikke det at en del har blitt suppehuer. Det er medisinsk dokumenterbare fakta», skrev han i kommentaren.

Dagsavisen Fremtiden har vært i kontakt med advokat Olav Lægreid, som ikke ønsker å kommentere anmeldelsen.

Leder i OFUR

Reaksjoner

Disse utsagnene skapte sinne blant arbeidsuføre, det bekreftet leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

AAP-aksjonen er en ideell organisasjon for syke og uføre med 1.500 betalende medlemmer. 17.000 personer følger organisasjonens Facebook-side, der uføres møte med systemet ofte diskuteres.

– Dette er noe av det styggeste jeg har vært vitne til. Dette er en advokat som er kjent for mange og som jobber med personer som er uføre, hvordan han kan uttale seg slik om sine egne potensielle klienter er helt uforståelig for meg. Dette viser bare hvilket menneskesyn han har.

Flere organisasjoner reagerte også på uttalelsene. I kjølvannet av medieoppmerksomheten, trakk Olav Lægreid seg som styreleder i ME-foreningens lokallag i Oslo og Akershus, opplyser generalsekretær Olav Osland.

Organisasjonen for Uføres rettigheter (OFUR) mener saken var grov nok til å politianmelde advokaten.

– Vi fikk mange henvendelser fra våre medlemmer, at dette var ugreit og uakseptabel, og reaksjonene ble mange. Et slik utsagn skaper et galt bilde av uføre i Norge i dag. Ordet «suppehue» kan bety mye for mange, men å kalle uføre «suppehuer», som allerede er en sårbargruppe kan ikke aksepteres, sier styreleder for OFUR, Lars Erik Andersen.

Han mener at ved å komme med slike karakteristikker i et offentlig rom, spesielt fra en kjent advokat som skal hjelpe samme gruppe mennesker, gjør at skadevirkningene blir enda større.

Generalsekretær i Me-foreningen, Olav Osland.

Lægreids forklaring holder ikke

I en kommentar hos Dagsavisen Fremtiden beklaget advokat Lægreid for at han ble for ivrig med å svare på de mange personangrepene og avsporingene han opplevde at AAP-aksjonen kom med på Facebook, slik at kommentaren «suppehue» framstår som et «malplassert sleivspark mot uføre».

Han skrev videre at han ønsket å formidle at sykdomsbasert utenforskap i form av å bli isolert, miste daglige rutiner og ikke ha et nettverk gjennom for eksempel en arbeidsplass, i seg selv kan forverre uførheten.

Selv om Lægreid skrev at han var lei seg for ordvalget, mener styreleder Andersen at dette ikke holder.

– Saken vakte stor oppsikt og verserte i media i flere dager. Vi ønsker å påpeke at dette har skjedd i det offentlige rom, noe som gjør skadevirkningene ekstra store, sier han og legger til at OFUR på vegne av sine medlemmer ikke kan akseptere diskriminering på grunn av nedsatt arbeidsevne og sykdom.

Han viser videre til skadeerstatningsloven, og sier at det omhandler ærekrenking og krenking av privatlivets fred.

Med anmeldelsen ønsker de å sette fokus på at det bør være konsekvenser for de som kommer med slike ytringer.