Fremtiden

Bamsen Drømmeliten vil trøste barn som skal i narkose: – Kan få stor betydning

Drammen sykehus har kjøpt inn 250 teddybjørner for å trøste og avlede barn fra alt det «skumle» et sykehusbesøk kan by på. Prosjektet er så vellykket, at de nå frir til gavmilde hjelpere som kan bidra til at færre barn gruer seg til operasjon.

Mari- Anne Halvorsen er anestesisykepleier ved Drammen sykehus, her sammen med kollega Inger Mari Vinje.

Ved Drammen sykehus opereres rundt 1.000–1.500 barn årlig. Forskning viser at mer enn 60% av disse opplever angst like før bedøvelsen gis og operasjonen gjennomføres, forteller anestesisykepleier Mari-Anne Halvorsen.

Hun og anestesisykepleier Inger Mari Vinje er de som møter barnet når det skal gjennomgå en operasjon der det trengs narkose.

– Det er en utfordring å få barn til å føle trygghet på den korte tiden vi har sammen med dem før de skal klargjøres for operasjon, forteller Vinje.

Derfor har anestesiavdelingen nå kjøpt inn 250 bamser, ved navn Drømmeliten. Jobben til Drømmeliten går ut på å sitte ved sengekanten på operasjonsrommet, være imøtekommende og gi trøst, men samtidig avlede oppmerksomheten bort fra det «skumle» som finnes i et operasjonsrom.

– Vi har en noen enkle leker som vi tidligere har brukt til å flytte fokuset, men de er ofte ikke så godt egnet. Bamsen Drømmeliten kan barna kan ta med seg, sier Halvorsen.

Drømmeliten er allerede i bruk, og flere av kollegaene til anestesisykepleierne forteller at bamsen hjelper til med å berolige barna.

Bamsen Drømmeliten ønsker å være en bamse som kan avlede og trøste barn som skal gjennomgå en operasjon ved Drammen sykehus.

Siste sykehuset i rekken

Drømmeliten har en venn som heter Rasmus, og som jobber med det samme på Rikshospitalet i Oslo.

– Dette skal være en bamse som skal bli brukt som en distraksjon og en støtte for barnet i forløpet. Vi ser fra andre sykehus at dette er en vellykket løsning, som for eksempel «Rasmus» ved Rikshospitalet og isbjørnen Tea og Theo ved sykehusene i Danmark, forteller Halvorsen.

Hvorfor det akkurat ble Drømmeliten er fordi anestesisykepleierne mener at en teddybjørn er noe alle har et forhold til, også er jo en teddybjørn kjønnsnøytralt.

– Dette skal ikke være en «premie» for barn som skal til narkose, men et «verktøy» vi kan bruke for å avlede barnet og trygge barnet under innledning av narkose, forteller Vinje.

I tillegg ønsker anestesiavdelingen at bamsen skal brukes i forbindelse med informasjonsmateriell til foreldre og barn forut for anestesi og operasjon, slik at det kan bli lettere for foreldre å forbedre barna til operasjon.

Mari- Anne Halvorsen er anestesisykepleier ved Drammen sykehus, her sammen med kollega Inger Mari Vinje. De ønsker nå gavmilde hjelpere som kan hjelpe dem med å trøste barna som skal i narkose.

Ønsker hjelp

Dessverre er det slik at sykehuset ikke har nok midler til å videreføre prosjektet. Derfor jakter de gavmilde hjelpere som kan bidra til at sykehuset kan gi flere av barna som skal opereres en gedigen bamseklem.

I den forbindelse har de også sendt brev til Drammen kommune der de ber om støtte til prosjektet.

– Bamsen koster rundt 70 kroner og er ingen stor kostnad tatt i betraktning medisinsk og teknisk utstyr brukt ellers. Barn er sårbare individer og bør så langt som mulig oppleve trygghet og omsorg. En liten investering fra enten Drammen kommune eller andre private aktører kan få stor betydning for barnet, sier Halvorsen og Vinje.

Skal se på saken

Kommunalsjef for forebyggende tjenester, Siri Sørensen, kan bekrefte at kommunen har mottatt en søknad fra Drammen sykehus og at de nå vil se på den.

– Vi ønsker ikke å kommentere eller mene noe om prosjektet eller om det kan være aktuelt med støtte så lenge vi ikke har behandlet søknaden eller svart sykehuset, skriver pressesjef i Drammen kommune, Gard Nybro-Nielsen i en e-post.