Fremtiden

Drammens «beste» barnehage risikerer å stenge

– Det er ikke budsjettet som går i pluss, men barna som går i minus, sier mor Sara Esmailzadeh. Sønnene Martin Samyar (6) og Kevin Shadyar (4) risikerer nå å miste barnehagen sin.

I en undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, kom Norlights Montessoribarnehage ved Landfalløya best ut i Drammen kommune, men nå risikerer de å måtte stenge sine dører.

Eieren av bygget, Odd Hyttedalen har andre planer for bygget barnehagen har brukt, men vil ikke utdype hva den skal erstattes med.

– Jeg kan bekrefte at vi har andre planer for eiendommen, og at vi derfor ikke forlenger leiekontrakten, sier han til Dagsavisen Fremtiden og ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer.

Dermed kan 11 ansatte og to tilkallingsvikarer miste sin arbeidsplass. Ikke minst kan 40 barn miste sin barnehageplass. Grunnen er at leieavtalen går ut i august i 2023.

Styret i barnehagen har prøvd å finne andre egnede lokaler, men har dessverre ikke lykkes.

– Fikk sønnen tilbake

Sara Esmailzadeh fra Krokstadelva er FAU-leder ved barnehagen, og har selv to sønner som går der. Hun sier at hun kommer til å kjempe for barnehagen.

– Vi velger å kjøre i rushtiden på morgen og ettermiddag for å levere og hente barna våre fra barnehagen, forteller hun.

Hun forteller videre at en av sønnene hennes hadde utfordringer i den kommunale barnehagen de hadde plass hos før, og opplevde at de ikke fikk hjelpen de trengte.

– Ved å bytte barnehage, fikk vi sønnen vår slik vi kjenner ham tilbake, sier hun.

Hun håper nå at kommunen og politikere ikke tenker på penger, men på barnas beste.

– Det er ikke budsjettet som går i pluss, men barna som går i minus, sier hun.

Hun får støtte av Karin Gallot-Lavallée som valgte å flytte til Drammen fra Frankrike for at datteren hennes, Rejame Gallot-Lavallée (5), kunne gå i barnehagen.

– Her har vi hatt en positiv opplevelse. På skolene i Frankrike er de veldig opptatt av det akademiske, men her snakker de mye om følelser og forklarer ting til barna på en hel annet måte enn det jeg har opplevd tidligere, sier hun.

Har venteliste

Barnehagestyrer, Tone Laila Aas Hansen, forteller at det ikke er uvanlig at barna kommer langveis fra for å gå i akkurat denne private barnehagen. Barnehagen har en lang venteliste. At de ble kåret til den beste barnehagen i Drammen i fjor, hjalp også på interessen.

– Det å score bra på denne undersøkelsen har vært en god pekepinn på at vi gjør noe viktig. Vårt fokus er å sette barna i fokus og streber etter å gjøre vårt beste, sier hun og legger til at hun får stadig telefon fra nysgjerrige foreldre som ønsker å vite mer om tilbudet.


– Er en nonprofit barnehage

Konsernsjef for Norlights Education, Fatih Mehmet Deveci har gjort alt han kan for å finne egnet lokaler for barnehagen, men har dessverre ikke lykkes.

– Her har det vært to aspekter som har spilt en rolle. Det ene er mangel på egnede lokaler til barnehage i kommunen, også er det snakk om velviljen til kommunen om å dele tomter eller bygg som er egnet, sier han.

Han håper kommunen kan hjelpe barnehagen med å finne egnede lokaler eller en tomt der de kan videreføre driften.

– Vi tjener ikke noe på det, dette er en nonprofit barnehage, sier han og legger til at det er viktig at kommunen tar vare på det eneste barnehagen med den alternative pedagogikken de har, i hvert fall i gamle Drammen.

Fatih sier at han opplever at saken har blitt som en ball som blir kastet fra kommunen til politikere og slik fortsetter runddansen.

– Jeg har fått mange vage signaler. Jeg håper at både kommunen og politikere forstår at det er snakk om framtiden til barna, og at alle barn er forskjellige og har forskjellig behov. Derfor er det viktig å ta vare på et mangfoldig barnehagetilbud i kommunen, sier han.

– Overskudd av barnehageplasser

Kommunen har en forpliktelse overfor innbyggerne til å tilby barnehageplass til de som er bosatt i kommunen. Og Drammen kommune har god kapasitet til å tilby nettopp dette, selv om man ikke alltid vil få førstevalget.

– Det er forståelig at det er trist når en barnehage må legges ned. Det er barnehageeier selv som er ansvarlig for å finne og drifte lokaler, mens det er barnehagemyndigheten i kommunen som har ansvaret for å godkjenne lokaler og sikre at barn får tilbud om barnehageplass hvis driften skulle opphøre, sier kommunalsjef for skole og barnehage, Thomas Larsen Sola.

Han forteller videre at hvis en privat barnehage må legge ned, vil barna få tilbud om plass i en annen barnehage. På grunn av færre fødte barn i Drammen, er det ikke behov for flere barnehager.

– Drammen kommune er i en situasjon der vi har overskudd av barnehageplasser på grunn av synkende barnetall i kommunen. Dette har vært tilfellet de siste årene og trenden fortsetter de neste årene.

Kan ikke ordne lokaler

Det er ikke så lenge siden rådmannen foreslo å legge ned fire barnehager i Drammen for å spare penger, men dette forslaget ble nedstemt.

Leder for hovedutvalget for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy, forteller at de har diskutert saken i utvalget og har hatt møte med styret i barnehagen.

– Vi har kun mandat til å gjøre noe med de kommunale barnehagene, og de private er jo uavhengige av oss. Derfor har jeg gitt beskjed om at vi ikke kan hjelpe til med lokaler eller tomt, sier hun, og legger til at hun synes dette er leit, og oppfordrer barnehagen til å fortsette å lete etter lokaler.