Fremtiden

Politikerne snudde: Redder truede arter fra massedeponi

De rødlistede artene i ravinedalen får en ny sjanse.

Hjemmet til de rødlistede artene i ravinedalen mellom Svelvik og Drammen bestå.

På kommunestyret mandag ble det tatt stilling til om en utbygger skulle få tillatelse til å fylle ut en ravinedal i gamle Svelvik, mellom Jordfallbukta og Sagbukta for å lage et massedeponi. Ravinedaler er en rødlistet naturtype. Til fleres overraskelse endret flere av politikerne mening fra forrige uke. I formannskapsmøte bestemte politikerne i Drammen at ravinedalen skulle omgjøres til massedeponi. Det endte på nei.

Planen om massedeponiet ble førstegangsbehandlet i Svelvik kommune. På tross av at kommunens arealdel slo fast at ravinedaler ikke skal fylles igjen, sa politikerne i 2018 ja til massedeponi i ravinedalen.

Bakgrunnen er at Johnsrud Anleggsdrift AS ønsker et sted hvor de kan tømme rene og naturlige masser, som stein, jord og grus. Flere av politikerne vil nå unngå dette i frykt for konsekvensene.

I saksfremlegget fra rådmannen står det blant annet:

“Konsekvensutredningen konkluderer med at deponiet for det meste ikke har negative konsekvenser, men at har store negative konsekvenser for naturmangfold. Tiltaket medfører at naturen i bekkedalen/ravinen vil bli ødelagt og at verdiene som er der går tapt selv om det er krav om revegetering og istandsetting av området etter endt oppfylling.”

– Dette handler om noe alvorlig, det handler om å stanse tapet av natur, sa Lund under kommunestyremøtet.

Etter det alternative forslaget fra Lund har flere av partiene endret mening og det opprinnelige alternativet fra formannskapet ble ikke vedtatt.

Herman Ekle Lund (Venstre)

Flere partier snudde

Cathrin Janøy (MDG) skrøt av Lund for hans håndtering av massedeponiet.

– Vi vet med sikkerhet at alternativer finnes. Naturen har en egenverdi, den står godt i seg selv og det er ikke bare opp til oss mennesker å ta for oss. Det er direkte skammelig å stemme for å ødelegge sårbar og utrydningstruet natur, sa hun under kommunestyremøtet.

Både Høyre og Frp reagerte på at flere andre partier har snudd i saken etter at det var et klart flertall i formannskapet forrige uke for å vedta forslaget, og ble stående ved samme beslutning.

Lina Strandbråten (Ap) trakk fram at dette har vært en vanskelig sak, og at de derfor så seg nødt til å diskutere på nytt når de fikk et forslag foran seg som forhåpentligvis kan ende opp som et bedre forslag enn det politikerne stemte for under formannskapsmøtet.

– Ytterst pinlig for kommunestyret

Flere av politikerne som holdt innlegg under behandlingen av massedeponiet og sa sin mening under dagens kommunestyremøte la ikke skjul på hva de mener, blant dem Jørgen Wilhelmsen fra Rødt, som synes at hele saken er pinlig for kommunestyret.

– Hvordan havnet vi egentlig her? Jeg synes dette er flaut, dette koker ned til at vi skal behandle en sak hvor vi skal fylle opp en rødlistet ravinedal med stein, jord og grus. Det at vi i det hele tatt behandler dette, det er pinlig. Går vi inn for forslaget om å fylle denne dalen vil det være ytterst pinlig for dette kommunestyret, sa han.