Fremtiden

Mens andre foreninger sliter med å vekke engasjement, kan sanitetsforeningen juble

Ved å være synlig under koronapandemien har Drammen sanitetsforening økt medlemstallene sine med 18 prosent.

Språkvenn er en av tilbudene foreningen har. Bildet er tatt i foreningens hage på Villa Fredrikke.

Mens Drammen kvinnesaksforening opplever det som vanskeligere å vekke engasjement, og kunne melde om en halvering av antall medlemmer de siste årene, opplever Drammen sanitetsforening det stikk motsatte.

De nye medlemmene som banker på døra til foreningen er både støttemedlemmer og medlemmer som ønsker å bidra aktivt som frivillig. Og her er det ikke bare eldre kvinner som ønsker å bli medlemmer, det er et stort aldersspenn og både kvinner og menn.

Foreningen har mange aktiviteter for ulike målgrupper og ser at det er et godt mangfold blant de nye frivillige som melder seg. Dette har også prosjektet Helseambassadørene bidratt til, der kvinner i Drammen sprer informasjon om korona på morsmålet sitt.

– Det er både innen ungdomsarbeid, integrering og mer tradisjonelt aktivitetsarbeids i en sanitetsforening, forteller Bente Bostrøm, daglig leder i foreningen.

Bente Bostrøm er daglig leder for Drammen sanitetsforening,

Relevante aktiviteter

Hun forteller at det nok er flere grunner til at de har klart å øke medlemstallet, tross for det litt annerledes året 2020.

– Det at vi har relevante aktiviteter og har vært en synlig og aktuell aktør under pandemien er nok noe av grunnen. I tillegg har vi et fokus på kvinnehelse, noe som naturligvis opptar mange. Både lokalt med digitale temamøter og nasjonalt er sanitetsforeningen synlig og tydelig i budskapet om at det trengs mer forskning på kvinnehelse, sier hun.

Men det er et av tilbudene som bidrar mest til å sikre unge, nye medlemmer, og det er Sisterhood.

– Det er satsingen vår på ungdomsarbeid. Vi har i flere år drevet Sisterhood, og nå i våres har vi hatt vår første Brotherhood-gruppe. Her har vi mange frivillige, og vi ser at denne aktiviteten har ført til flere yngre medlemmer, forteller hun.

Foreningen har ikke hatt ordinære aktiviteter, men har klart å gjennomføre på alternative måter under koronapandemien.

– Temamøtene våre er digitale, det samme har Sisterhood vært i perioder. Før jul skulle vi egentlig gjennomført «Jentivalen», en gratis festival for jenter. Denne ble vanskelig å gjennomføre, så vi erstattet den med et digitalt juleshow. Her fikk de som meldte seg på hjemkjørt en «care bag» med både litt å drikke, spise og utstyr for å være med på konkurranser, forteller hun.

Totalt deltok over 100 jenter på denne festival-streamingen.

– Slike aktiviteter gjør at vi blir synlige og vi ser at dette er med på å rekruttere medlemmer, i tillegg til at det er gode opplevelser for deltakerne, sier hun.

– Hvordan har dere klart å engasjere unge kvinner, motsetning til andre foreninger som sliter?

– For vår del handler det alle fall om å skape aktiviteter som unge kvinner er opptatt av og ønsker å bidra som frivillige til. Vi vet at mange ønsker å både være medlem og bidra frivillig, men at det kanskje ikke alltid er like lett å finne ut av akkurat hva man ønsker å engasjere seg i eller hvor. Som forening er det viktig å være synlig og aktuell. Bruken av sosiale medier er viktig samt at man fremsnakker foreningen i eget nettverk. Flere av våre frivillige medlemmer har engasjert seg fordi de kjenner noen som allerede er frivillig. I tillegg har vi kjernesaker som treffer bredt, fokus på kvinnehelse og barns oppvekstsvilkår er noe mange engasjerer seg i, sier hun.

Bildet er fra sommercamp med Sisterhood.

Starter nytt prosjekt

– Gjennom sommeren er det ulike aktiviteter med Sisterhood. Dette legger vi snart ut på våre Instagram og Facebook-side. Våre flotte Helseambassadører jobber med å spre informasjon på ulike språk om korona, forteller hun.

Til høsten har de store forventninger. Da håper de at tiden er inne for å starte opp en normalisert hverdag med mange ulike aktiviteter på deres hus, Villa Fredrikke og Villa Nora.

Her vil det da være Sisterhood, Brotherhood, Språkvenn og strikkekvelder.

– Vi skal også starte opp et nytt prosjekt som retter seg mot seniorer med gåturer i nærområdet og gode måltider på vårt eget hus. Så for dem som har lyst til å engasjere seg som frivillig er det mange muligheter hos oss.