Fremtiden

Drammen Kvinnesaksforening åpner opp for menn etter 125 år

I 125 år har Drammen kvinnesaksforeningen kjempet for kvinnes rettigheter. Nå ønsker de menn velkommen inn i foreningen.

Leder i Drammen Kvinnesaksforening, Hilde Glenne.

– Det var vel en mann som var med på et av møtene vi hadde for ikke så lenge siden. Han fikk jo ikke sagt mye rundt så mange sterke kvinner, stakkars, sier leder for kvinnesaksforeningen i Drammen, Hilde Glenne (46) og ler.

Men fra spøk til alvor.

– Den første lederen for den Norske kvinnesaksforeningen var faktisk en mann som het Hagbert Berner, forteller Glenne, og siden da har de ikke hatt flere mannlige medlemmer, så vidt Glenne husker nå.

Menn må på banen

For 125 år siden ble foreninger som jobbet med kvinnesaker latterliggjort. Og etter Berner så ikke foreningen flere mannlige medlemmer, men nå åpner Hilde Glenne opp for å finn flere menn inn i foreningen.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor menn ikke har vært invitert tidligere. Kvinnesak er det samme som menneskesak, og uten mer enn halve befolkningen, står vi temmelig ustøtt i arbeidet for et mer rettferdig samfunn, sier hun.

For å bekjempe mange av de utfordringene kvinner har, må menn på banen, mener hun.

– De fleste menn jeg kjenner mener jo at kvinner og menn har rett på lik lønn for likt arbeid, sier hun og legger til at likestilling er ikke noe bare kvinner må kjempe for.

– Det skjer ingen utvikling når vi sitter og er enige mellom oss, sier hun.

Nå ønsker kvinnesaksforeningen sterke menn som tør å stå opp for rettferdighet for alle, og håper også på flere kvinner med minoritetsbakgrunn, folk med forskjellig legning, og både gamle og unge inn i foreningen.

Idolet Betzy

Kvinnesaksforeningen har sitt utspring i Drammen, stiftet av Svelviks stolthet: Betzy Aleksandra Kjelsberg. Hun var en norsk politiker og kvinnesaksforkjemper.

I 1883 var hun en av de seks unge kvinnene som stiftet Diskusjonsforeningen Skuld, som ble en forløper til Norsk Kvinnesaksforening. Betzy Kjelsberg ledet Drammen Kvinnesaksforening fra 1896 til 1925.

– Hun har vært mitt store helt siden barndommen, forteller Glenne og legger til at hun nå er ydmyk over at hun leder foreningen som ble stiftet av hennes store idol.

– Visste du at Betzy var den første kvinnen i Drammen som sykla på den tiden? Og paradokset er nå at det finnes flere jenter i Drammen som lever i en negativ sosial kontroll og fortsatt ikke får lov til å sykle? forteller hun oppgitt.

I mange av situasjoner der det finnes negativ sosial kontroll og vold mot kvinner er det menn som står bak.

– Et menneske som begår slike handlinger har det ikke godt. Hvordan kan vi hjelpe disse? Dette er bare noen av problemstillingene vi har jobbet med lenge, men tallene endrer seg ikke. Derfor er det viktig å nå menn for å få til en positiv utvikling, sier hun.

Leder i Drammen Kvinnesaksforening, Hilde Glenne.

Mer enn en systue

Glenne tror mange har inntrykk av at kvinnesaksforeningen ikke gjøre noe mer fornuftig enn å bake kaker og drive en systue. Disse holdningene vil hun få bukt med.

– Kvinnesaksforeningen er ikke partipolitisk eller ekskluderende. Her er alle velkomne til å bidra, og vi er ikke bare gamle tanter som sitter og baker kaker, selv om gode kaker også er en del av tradisjonen, sier hun og ler.

Kvinnesaksforeningen har akkurat sendt sitt høringssvar til ny barnelov. I tillegg til det kjemper de fortsatt for viktige rettigheter, i tråd med det gamle formålet om kvinners rett og plass i samfunnet. De har et sterkt fokus på klimasaken og flyktningers menneskerettigheter, og arbeider for avskaffelse av sosial kontroll over jenters liv, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner.

– Vi er med på å utforme politikken, sier hun.

Akkurat nå planlegger de en dialogkafé på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

– Vi ønsker i år å sette særlig fokus på vold mot unge kvinner, og derfor inviterer vi drammensere av alle aldre og kjønn til å finne ut hvordan vi sammen kan stoppe volden, sier hun.

Drammen Kvinnesaksforening

Færre medlemmer

De siste årene har foreningen merket en halvering i antall medlemmer. Nå har de rundt 40 betalende medlemmer, i kontrast til tidligere 80 medlemmer.

Det er vanskelig å si hvorfor medlemstallet synker, sier Glenne.

– Men koronapandemien har jo påvirket, pluss at det har blitt vanskeligere å vekke engasjement hos folk.

I Drammen har de tradisjon for lørdagskafé, der det blir tatt opp viktige temaer som klima, sosial kontroll og abortloven, men disse treffene har vært avlyst på grunn av pandemien.

Tidligere har foreningen eksistert i flere store byer, som Trondheim og Hamar, men nå er det kun tre lokale foreninger igjen i landet: I Oslo, Bergen og Drammen.

Drammen er den eneste som har drevet hele tiden.