Fremtiden

Snart kan du igjen ta en utepils i Drammen

Med mindre smittetallene brått stiger igjen, kan du igjen nyte en kald og skummende utendørs-øl i Drammen neste fredag - og det helt uten å kjøpe mat i tillegg.

Utepils og skjenking har vore forbode i Oslo i ei drygt halvår. I andre delar av landet har skjenkeforbodet komme og gått ut ifrå smittesituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Torsdag ble det klart at de regionale koronatiltakene fra nasjonalt hold avvikles for Drammen kommunes del, og ordførerne i kommunene vest for Oslo – inkludert Drammens Monica Myrvold Berg (Ap) – har kjempet hardt for at de nå skal få utforme egne, lokale forskrifter. Det fikk de til slutt igjennom, med forbehold om å ta utgangspunkt i den nasjonale smittevernforskriftens kapittel 5C og med mest mulig koordinering mellom kommunene Lier, Bærum og Asker.

– Men vi har likevel tillatt oss å komme med enkelte forslag som åpner opp for litt mer aktivitet enn det legges opp til i 5C, konstaterte Berg, i det ekstraordinære formannskapsmøtet som ble avholdt fredag ettermiddag.

Slutt på forbud

Ifølge rådmannens forslag, som forelå fredag morgen, ønsker man nå å gjennomføre en gradvis reduksjon av smitteverntiltakene. Og når man går fra tiltaksnivå B til C – betyr dette at man går fra “høyt tiltaksnivå” til “ganske høyt tiltaksnivå”.

Den lokale forskriften trer i kraft ved midnatt fredag, og du finner den i fulltekst på Drammen kommunes hjemmesider.

Formannskapets medlemmer skulle blant annet vurdere om de vil avslutte skjenkeforbudet, men da først om en uke – når man vet mer om hvilke konsekvenser den siste tidens høytidsfeiringer har fått. Forslaget la her som forbehold at man opprettholdt kravet om at alkohol bare skal serveres til personer som også bestiller mat – og at det ikke skjenkes etter klokka 22.00.

I forslaget går man for øvrig inn for å beholde punktet om en maksgrense for private sammenkomster på 10 personer, og det samme vil gjelde for arrangement innendørs. Derimot vil det være tillatt med inntil 20 personer i publikum ved konserter, forestillinger og lignende, så lenge de har faste anviste plasser. Ved kirkelige seremonier som bryllup og begravelser skal det derimot bli tillatt å samle 50 personer – med faste, anviste plasser.

I tillegg vil kommunen gjenåpne svømmehaller -og treningssentre.

Mye uklart

De mange spørsmålene fra politikerne, angående uklarheter i forslaget til ny forskrift, viste med all tydelighet at her vil det bli behov for tydeliggjøring.

– Dette blir ikke helt lett, for man vil måtte forholde seg både til nasjonale og lokale forskrifter, samt enkelte forskjeller fra kommune til kommune. Men det vil komme en veileder, som skal tydeliggjøre forskjellene, også er det viktig å huske på at der kommunale og nasjonal forskrift overlapper hverandre er det alltid den strengeste regelen som gjelder, forklarte kommuneadvokat Line Witt.

Blant politikernes spørsmål var: Hvorfor treningssentre kan gjenåpne, men ikke – for eksempel – yogastudioer og padelsentre? Hvorfor det ikke åpnes for flere enn 200 tilskuere, på svære fotballarenaer som Consto og Marienlyst? Hvorfor man skal kunne samle 50 mennesker i en begravelse, mens det bare skal være tillatt med et publikum på 20 ved konserter og forestillinger? Og hvorvidt man faktisk trenger en egen lokal forskrift, når det allerede finnes nasjonale regler – og vil ikke alle disse regelsettene til slutt føre til at flere gir blaffen?

Dusteregel

Men til tross for flere forslag til endringer, ble alle de ovennevnte punktene beholdt. Det vil blant annet skuffe en hel del konsert- og teaterarrangører. På Facebook-siden “Kulturlivet i Drammen” ble maksgrensen på 20 personer massivt kritisert fredag. Med så få betalende er det ikke lett å sette opp verken det ene eller det andre.

Kristin Surliens (H) forslag om å droppe kravet om matservering for å kunne skjenke alkohol, kunne derimot samtlige representanter enes om. Surlien la fram forslaget på vegne av både SV, Ap, MDG og H.

– Det var uansett en dustete regel, og helt feilslått. Smittefaren er akkurat den samme, enten du har pizza på bordet eller ei, fastslo Frps Ulf Erik Knudsen – som også ønsket å utvide skjenketiden til 24.00.

Han mener dette vil føre til at færre fortsetter rett til private nachspiel, der smittefaren er potensielt mye høyere. Dette fikk han uansett ikke gehør for hos resten av formannskapet.