Fremtiden

– Det høyeste smittetallet på halvannen måned

Smittevernoverlegen forventet en smitteøkning etter langhelgen, men ble overrasket over hvor stor økningen faktisk ble.

Smittevernoverlege Einar Sagberg orienterte om Corona-tilfellene som har blitt bekreftet i kommunen under en pressekonferanse.

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 33 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for én person. Den siste har fått påvist koronasmitte etter innreise til Norge fra utlandet.

– Vi registrerer dessverre det høyeste smittetallet på nesten halvannen måned i dag. Vi må helt tilbake til 8. april for å finne et like høyt smittetall. Vi forventet en økning i antall smittetilfeller etter den siste langhelgen, men dagens smittetall er nok i overkant av hva vi regnet med. Som følge av høye smittetall to dager på rad og nokså mange nærkontakter, må vi forvente at smittetallene kan ligge relativt høyt også den nærmeste tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han understreker viktigheten av at alle som er smittet, holder seg isolert og at de som er nærkontakter, følger reglene for karantene veldig nøye.

– Vi er nødt til å bryte smittekjedene, og alle som er nærkontakter av smittede, må ta sitt ansvar og bidra til at smitten ikke spres videre, sier smittevernoverlegen.

Knyttes til id-feiring

15 av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i forbindelse med id-feiringer den siste uka.

– Smittesporingen er oversiktlig, og de smittede samarbeider godt med smittesporerne for å kartlegge nærkontakter. Disse smittetilfellene knyttes til allerede kjente smittekjeder og er ikke et uttrykk for spredt smitte i samfunnet. Vi har ikke noe grunnlag for å si at de som er berørt av dette, har overskredet grensene for hvor mange som kan samles samtidig. Men vi ser at man har vært sammen med ulike folk etter hverandre. Det er det nok en del som har vært både i forbindelse med id-feiringen og 17. mai-feiringen, sier Sagberg.

Foreløpig er det ikke registrert noen større smitteutbrudd som følge av 17. mai-feiringen, men det pågår smittesporing som involverer smitte knyttet til sammenkomster både 17. mai og ved andre feiringer sist helg. Det er foreløpig for tidlig til å slå fast at nasjonaldagsfeiringen ikke har ført til en økt smittespredning.

– Det tar noen dager fra man blir smittet til man får symptomer og tester seg. Smittetallet vi rapporterer i dag, er prøver som ble analysert i går og stort sett tatt sist tirsdag. Så en eventuell smittespredning på 17. mai ser vi først de nærmeste dagene og utover i neste uke, sier Sagberg.

Smitte på skoler og i barnehage

Det er påvist smitte ved Rødgata barnehage, Mjøndalen skole og Fjell skole. Både barn, elever og ansatte settes i karantene som følge av smittetilfellene.

Ved Filten serviceboliger er det påvist smitte hos en ansatt. Én annen ansatt må regnes som nærkontakt og må i karantene. Beboere som er nærkontakter av den smittede personen, er fullvaksinerte og settes derfor ikke i karantene. Det iverksettes imidlertid testing for å avdekke hvorvidt smitten likevel har spredt seg til beboere

Får flere vaksiner

Lyspunktet i år er vaksineringen, og i går ble det klart at Drammen kommune får økte vaksineleveranser fremover.

Fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine, vil Drammen være blant kommunene som får om lag 60 prosent økning i vaksineleveransene. Denne omfordelingen forventes å starte i uke 23, altså i begynnelsen av juni.

– Økte vaksineleveranser vil forhåpentligvis bidra til å dempe smittetrykket, selv om det fortsatt er en del uker til alle over 18 år skal ha fått sin første vaksinedose.