Fremtiden

Langhelg med id og 17.mai-feiring har gitt høyeste smittetall på tre og en halv uke

Kommuneoverlege John David Johannessen, sier at de har vært forberedt på økt smitte etter langhelg med både id og 17. mai-feiring. - Vi ser at de smittede har en del nærkontakter, slik de fleste har hatt denne helgen. Så vi må forvente at det kommer en god del nye smittetilfeller utover i denne uka, sier han.

19 personer bosatt i Drammen har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 
her kommuneoverlege John David Johannessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

21 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

For 16 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for tre personer. De to siste har fått påvist smitte etter innreise til Norge fra utlandet.

Ingen av dagens smittetilfeller får konsekvenser for noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

Var forberedt

– Dagens smittetall er det høyeste vi har registrert på tre og en halv uke. Vi har vært forberedt på økt smitte etter en langhelg som vi nå har bak oss, og ser at det har blitt i tråd med forventningene. Erfaringsmessig vet vi også at det er en god del med symptomer som venter til det blir hverdag igjen før de tester seg. Hvis det er tilfelle også denne gangen, vil det nok være en del smittetilfeller vi får rapport om de kommende dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det har gjennom langhelgen, med blant annet id som markerte slutten på ramadan, og 17. mai-feiringen, blitt uttrykt en viss skepsis til at mange har vært samlet i litt større selskaper enn man har vært den siste tiden. Dette medfører alltid økt smittefare.

– Vi ser at de smittede har en del nærkontakter, slik de fleste har hatt denne helgen. Så vi må forvente at det kommer en god del nye smittetilfeller utover i denne uka. Med den virusvarianten som dominerer nå, er dessverre erfaringen at de som er nærkontakter av smittede personer, veldig ofte også blir smittet, sier Johannessen.

Ikke utsett andre for smittefare

Kommuneoverlegen understreker at det er svært viktig at nærkontaktene av smittede personer følger reglene for karantene nøye og tester seg for koronasmitte. Dersom man som nærkontakt ikke forholder seg til karantenereglene, utsetter man andre for smittefare og kan bidra til at smitten blomstrer opp igjen.

– Smittesituasjonen blir ekstra skjør når vi får registrert så mange smittede som i dag. Det er helt avgjørende at vi klarer å bryte smittekjeder så tidlig som overhodet mulig, og der trenger vi hjelp av hver enkelt innbygger. Smittede personer må holde seg isolert. Nærkontakter må sitte i karantene. Og resten må begrense hvor mange man omgås og teste seg ved de minste tegn på koronasykdom, sier John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 140 nye smittetilfeller. Dette er ni flere tilfeller enn det som ble rapportert i går, og dette er den største økningen i toukerstallet fra én dag til den neste siden 26. mars, da toppen av den tredje smittebølgen ble nådd.

Kommuneoverlegen vil ikke legge for mye vekt på at dette tallet endrer seg såpass mye én dag, men vil avvente å se hvordan dette tallet utvikler seg utover i uka. Han er imidlertid forberedt på at det kan komme såpass mange smittetilfeller de kommende dagene at dette tallet vil fortsette noe mer oppover.

– Vi har nå startet uke 20 med 27 smittetilfeller. I uke 18 hadde vi 67 tilfeller i løpet av hele uka. Så hvis det kommer en god del smittetilfeller utover i uka, så vil vi sannsynligvis se tendenser til en økende smittetrend igjen i Drammen kommune, sier Johannessen.

I regjeringens gjenåpningsplan av Norge ligger det an til ytterligere reduksjoner i tiltaksnivået i slutten av mai. Det har imidlertid vært klart at kommuner med høyt smittetrykk må leve lenger med strengere koronarestriksjoner enn kommuner med lavt smittetrykk.

– Vi må nok være tålmodige en stund til, og så får vi satse på at tilbud som ikke innebærer noen stor smitterisiko, kan åpnes igjen snart, sier kommuneoverlegen.