Fremtiden

Norgips: 1.300 færre lastebiler på norske veier

Bedriften Norgips i Drammen sørger for 1.300 færre lastebiler på norske veier, men dette letter ikke trykket på Svelvikveien.

Vi håper at veien blir utbygd så snart som mulig. Det vil bidra til økt sikkerhet langs veien og bedre logistikk, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud.

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Den nye løsningen med bruk av sjø og togbane sørger for at Norgips nå fjerner 1.300 årlige trailerturer på norske veier og sparer miljøet for 4.221 tonn CO₂ i året.

Bedriften, som produserer og selger gipsplater og stålprofiler, har 140 ansatte og omsetter for 740 millioner kroner i året.

Tidligere har Norgips fraktet papiret til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmö og videre med lastebil til fabrikken, men nylig valgte bedriften, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å frakte konteinerne sjøveien direkte til Drammen havn.

Administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud.

Ønsker ny Svelvikvei

Når det gjelder Svelvikveien, som blir benyttet av bedriften for å fraktet sine varer, ønsker de å ha et mål om reduksjon i biltrafikk, men ettersom det ikke er togskinner helt ut til Norgips, lar det seg ikke gjøre å transportere varer direkte fra fabrikken.

Derfor er lastepunktet på Drammen Havn er den nærmeste lokasjonen de har tilgjengelig for togtransport.

– Når det gjelder Svelvikveien, så håper vi i Norgips at veien blir utbygd så snart som mulig. Det vil bidra til økt sikkerhet og bedre logistikk, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud..

Dobbel miljøeffekt

De ferdige produktene fra Norgips fraktes inn til havna på Holmen, der semihengerne overføres til tog for videre transport på bane. Dette er resultatet av et felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

– Vi har oppnådd en dobbel miljøeffekt gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei.

Tidligere gikk 300-400 trailere innover til Alnabru, og ble lastet over på tog derfra. Nå gjøres dette altså fra Drammen, og trailerturen videre spares.

– Det gjør at vi har tredobler denne transportformen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1.300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4.000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud.

– Dette kan trygt sies å være en milepæl for Drammen havn, sier havnedirektør Einar Olsen etter at Norgips og administrerende direktør Hilde Kristin Herud nå benytter havna både til shortsea-frakt av råvarer og til frakt av ferdige produkt med jernbane

– Øker behov for fire spor

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye shortsea-frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn innebærer totalt 186 færre trailerturer med papir til Norgips.

– Dermed får vi i tillegg en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO₂ i året.

Assisterende havnedirektør, Ivar Vannebo, legger til at dette er et av mange forhold som nå taler for at det haster med å få gjennomført Jernbanedirektoratet og Bane NOR sine planer om videre utbygging av kombiterminalen på Holmen.

– Samtidig er det høyst beklagelig at vi i år igjen blir rammet av en sommerstengt jernbane mellom Oslo og Drammen uten at det legges opp til noen kompensasjon til vare-eierne, sier Vannebo.


Mer fra Dagsavisen