Fremtiden

Ni personer påvist koronasmittet siste døgn

Dette er det laveste smittetrykket vi har hatt i den tredje smittebølgen.

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Sju av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise utlandet, mens smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet for den siste personen.

Det er påvist ett smittetilfelle i tilknytning til Dalegårdsveien barnehage. Dette smittetilfellet medfører at barn og voksne som allerede er i karantene, får forlenget karantenetiden.

Ingen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– For første gang siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune for snart to måneder siden, har vi tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller. Det er veldig gledelig, og forhåpentligvis også et signal om at smittetrykket er ytterligere redusert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 168 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn 14-dagerstallet som ble rapportert i går, og på nivå med tilsvarende tall fra lørdag og søndag.

– Vi er nå på det laveste nivået siden den tredje smittebølgen startet, men vi har fortsatt et smittetall for den foregående toukersperioden som ligger tre ganger så høyt som for to måneder siden. Så det er fortsatt viktig at vi er gode på smittevern alle sammen. Men hvis vi i første omgang klarer å stabilisere oss på færre enn ti nye smittetilfeller om dagen, så er det veldig positivt. Da vil vi krype nedover mot 100 smittetilfeller i løpet av en toukersperiode, og jo lavere dette tallet blir, jo mindre blir også risikoen for plutselig smitteoppblomstring igjen, sier Johannessen.

Hun understreker at risikoen for en oppblomstring av smitten absolutt er til stede også med 100 smittetilfeller i løpet av to uker, men jo mindre smitte vi har i samfunnet, jo mindre er også risikoen for at mange skal bli smittet på kort tid.