Fremtiden

Ble lei av synet av det slitte tømmerhuset – tok på seg arbeidshanskene

- Vi hadde jo sett at dette taket hadde behov for litt oppgradering på våre turer langs elva, forteller Truls Oppen (68). Dermed ble det en telefon til Drammens Museum for å høre om de trengte litt dugnadshjelp, og snart var Truls og tvillingbror Ole i gang med å restaurere taket på tømmerbygningen nedenfor Gulskogen Gård.

Av: Tom Helgesen

Tvillingene fikk med seg kona til Truls, Ingeborg Dahl (68), og Per Gurandsrud (68).

Sammen har de spreke pensjonistene jobbet noen dager for å bytte taket på stemhuset ved Drammenselva. Stemhuset har for øvrig vært brukt i forbindelse med tømmerfløting ved Kongshengsle i Modum, og det ble flyttet ned til Drammenselvas bredder på Gulskogen for en del år tilbake.

- Arbeidet vårt består i å ta ned gammel takstein som kjøres til lager, legge ny papp, nye sløyfer og lekter, og så vil det bli lagt nytt trebordtak. Det har vært noe utskiftning på undertaket også, men det var i relativt god stand, sier Truls.

– Dette er en positiv aktivitet, for du verden så mange hyggelige mennesker som passerer oss i løpet av dagen. Nå har vi i tillegg vært usedvanlig heldige med været de siste ukene. Sol og oppholdsvær er jo ypperlig for å drive med takarbeid, forteller han med et smil.

God støtte fra Drammens Museum

Tømmerbygningen er i Drammens Museums eie, og kvartetten har fått god faglig støtte herfra.

– Ja, museet har vært veldig positive å samarbeide med. De har bestilt materialer og har kommet med gode råd og vink om selve restaureringen av taket. Selv om arbeidskrafta er billig på akkurat denne jobben, koster materialene sitt, sier Oppen.

Behov for restaurering, men ikke prioritert

Hvordan reagerte egentlig Drammens Museum når brødrene Oppen meldte seg for å bytte taket på stemhuset på dugnad?

– Det var en seriøs henvendelse, og derfor tok vi den på alvor. Vi hadde befaringer for å sikre at vi kunne tilrettelegge for frivillig innsats og at vi selv kunne legge inn det som behøvdes av ressurser før arbeidet ble igangsatt. Det er viktig å kunne følge opp initiativ på en konstruktiv måte, sier Winther Sunesen.

– Var det behov for å bytte dette taket nå?

– Vi var klar over at arbeid var nødvendig, men tiltaket var ikke prioritert foran istandsetting og gjennomføring av tiltak på museets fredede bygninger og heller ikke foran mange andre utbedringer som må gjøres hos oss. Det var imidlertid behov for utbedring av det ytre taket, og både vindskier og takstein bar preg av forfall med råtne lekter og sløyfer som hadde forårsaket forskyvning av stein, forklarer økonomi- og administrasjonslederen.

Vedlikeholdsetterslep

Drammens Museum har flere dugnadsbaserte venneforeninger som gjør en formidabel innsats.

– Dugnadsgjengen på Austad jobber hele året med vedlikehold, Gulskogen Gårds venner jobber i parkanlegget i sommersesongen, Friluftsmuseets Venner bidrar i sommerhalvåret oppe på Spiraltoppen og Museumsforeningen utfører utvalgte tiltak. Til sammen utgjør venneforeningene mellom halvannen og to årsverk årlig. Så vi setter enormt pris på vedlikeholdsdugnad og frivillig innsats, sier Winther Sunesen.

– Er det stort etterslep på vedlikehold av museets bygninger generelt?

– Vi har betydelig vedlikeholdsetterslep fra 1980-90-årene, men har de siste 20 årene tatt tak i dette og gjennomført mer enn 180 små og store vedlikeholdsprosjekter. Museet har over 60 bygninger og eier 59 av disse. I år har vi et stort prosjekt med å sette i stand taket på hovedhuset på Gulskogen Gård. Vi jobber hele tiden med å gjennomføre de store prosjektene samtidig som vi samarbeider med frivillige om å gjennomføre små tiltak, forteller hun.