Fremtiden

Moskeen i Drammen er et reelt terrormål - politiet sponser sikkerhetstiltak

Politiet anser Drammen sentrum moské som et mulig mål med forhøyet trussel i PSTs årlige trusselvurdering. Nå får moskeen øremerkede midler for å sette opp sikkerhetsutstyr.

I fjor kom en ny tilskuddsordning på plass, som gir trossamfunn som er spesielt utsatt for terrorangrep, mulighet til å søke tilskudd for å gjøre sikkerhetstiltak.

– Jeg er glad for at det nå foreslås midler til fysiske sikringstiltak. Ikke minst er hendelsen i moskeen i Bærum i fjor en påminnelse om at dette dessverre er nødvendig, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) før regjeringen bevilget penger til ordningen.

En av de moskeene som blir ansett som spesiell utsatt i PSTs årlige trusselvurdering er Drammen sentrum moské.

Mustafa Gezen, styreleder i moskeen, sier at de tar politiets vurdering på alvor.

– Det er en real fare for at et angrep kan skje mot moskeen vår, sier han.

Moskeen fikk 200.000 kroner, av de totalt fem millionene ordningen utgjør i år, til å sette opp bedre sikkerhetsutstyr.

Tilskuddsordningen forvaltes av Politidirektoratet.

Mustafa Gezen styreleder i Drammen Sentrum Moske.

Utsatt

Moskeen, som ligger sentralt på Bragernes i Drammen, har vært plaget av flere episoder av hærverk, og mottok jevnlig hatbrev. Til slutt måtte de ta bort postkassen.

– Inngangen vår manglet lys, og vi hadde flere episoder der folk tisset ved inngangen. Det er vanskelig å si om dette er fulle mennesker eller folk som tilhører høyreekstreme miljøer, sier han.

Nå som de har fått utelys er det ingen som har brukt inngangspartiet til moskeen som toalett.

For noen år siden satte de opp overvåkingskamera på eget initiativ. Slik klarte de å filme personer som tagget ned moskeen, men dette ble senere henlagt av politiet. Styreleder sier at selv om dette ble tatt opp på video, var kvaliteten på opptaket for dårlig.

Med tilskuddet på 200.000 har de fått opp et bedre overvåkingskamera.

Drammen Sentrum Moske

Gammel kirke ble moské

Det var i 2008 at Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen kjøpte lokalene til Adventkirken i Bragernes, og gjorde det om til moské.

– Det mener vi også kan virke problematisk for dem som ikke liker oss, sier Gezen.

Trossamfunnet har i dag rundt 1.350 medlemmer i Drammen, og blir regnet som en av de største moskeene i byen.

Låste ikke dørene

– Det er beklagelig at vi må sette inn disse tiltakene. Vi ønsker at moskeen skal være en trygg og åpen plass for alle, men akkurat derfor er det nødvendig for å oss å sette inne slike tiltak, sier han.

Gezen har bodd i Norge i over 30 år og sier at det bare for noen år tilbake ikke var nødvendig å låse døren til moskeen engang.

Men nå er situasjonen annerledes. Spesielt etter opptøyene ved Sian-demonstrasjonen mener han at situasjonen har blitt mer anspent.

– Vi ba våre medlemmer om å holde seg unna Strømsø torg. Selv om dette gjøres i ytringsfrihetens navn, så er det en form for offentlig mobbing av muslimer. De fortjener ikke oppmerksomhet, sier han.

De holdt samme linje i fjor høst, da det mye omtalte dialogmøtet mellom Sian og Muslimsk Dialognettverk fant sted.

Geir Oustorp

Politiet oppfordret til å søke

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet ved drammenspolitiet, har vært en av dem som har oppmuntret moskeene i Drammen om å søke.

Hvert år har de tre til fire møter med de ulike trossamfunnene i byen.

– Vi har dessverre en situasjon i Norge som sier at slike tiltak bør på plass, mener han.

Midlene til tilskuddsordningen ble bevilget i etterkant av skytingen i moskeen i Bærum, der Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet.

– Vi ønsker at når noen er i moskeen, så skal de føle seg trygge. Derfor er det viktig med disse tiltakene.

Dette er tiltakene moskeen bruker støtten til:

  • Kameraovervåking ved inngangspartiet
  • Elektronisk lås, medlemmer får brikke til å komme inn
  • Utendørslys
  • Bytter til brannsikre dørerNyeste fra Dagsavisen.no: