Fremtiden

Setter barnehager og skoler på rødt nivå

Alle barnehagene og skolene i Drammen og Lier settes på rødt tiltaksnivå fra og med onsdag. Kommuneoverlegen i Lier er bekymret for konsekvensene dette vil ha for barna, men mener de ikke har noe valg.

Onsdag formiddag meldte Lier kommune at den kraftige veksten i smittetilfeller hos barn den siste tiden gjorde at de nå velger å ha rødt tiltaksnivå på barneskolene og barnehagene frem til 9. april. Et par timer senere kom Drammen kommune med samme beskjed til sine innbyggere.

Rødt nivå betyr at skolene fortsatt vil være åpne, men at elevene deles inn i mindre kohorter enn vanlige klasser, og hver kohort skal ha en fast lærer.

– Med økende smitte i samfunnet har endret tiltaksnivå vært vurdert fortløpende. Med langt over 100 nye smittetilfeller siden fredag, har vårt vurderingsgrunnlag endret seg. Vi anbefaler nå overgang til rødt nivå for barneskolene og barnehagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Over 1000 elever er nå i karantene, noe som er omtrent like mange som det høyeste antallet i november.

– Situasjonen i regionen har også endret seg og vi har fått de strengeste tiltakene gjennom den nasjonale covid-19-forskriften for alle kommunene i hele Viken fylke. Rødt tiltak på barnehagene har i utgangspunktet store ringvirkninger, men disse er mye mindre når også resten av samfunnet er pålagt betydelige begrensninger. Som følge av dette vil en endring til rødt nivå ha mindre negative konsekvenser nå, og rødt nivå vurderes nå å være et forholdsmessig tiltak, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Foresatte får informasjon fra skole og barnehage

Skolene i Drammen kommune varierer i størrelse og utforming. Det vil derfor bli noen ulike løsninger mellom skolene.

Rødt tiltaksnivå kan bety noe kortere skolehverdager, men generelt skal 1-4. klasse være på skolen hver dag, mens for 5-7. trinn kan det være aktuelt med hjemmeskoledager.

For barnehagene vil rødt nivå gi noe kortere åpningstider og man kan få forskjellige oppmøtetidspunkt. Informasjon om dette og andre tiltak får de foresatte direkte fra sin respektive barnehage. Noen barnehager kan få utfordring med å tilby barnehageplass til alle hver dag.

En del skoler og barnehager i Drammen og Lier vil holde stengt onsdag for å forberede drift på rødt tiltaksnivå.

Barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber har rett til et fulltidstilbud i barnehage og skole.

– Foreldrene søker da om dette direkte til barnehagen eller skolen, sier Dale.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Håper på lettelser etter påske

Kommuneoverlege i Lier, Ingrid Bjerring, sier hun er bekymret for hvilke konsekvenser så strenge tiltak vil ha for barn og unges folkehelse og psykososiale miljø, men mener at de ikke har noe valg.

– Utviklingen de siste dagene gir oss dessverre ikke noe valg. Jeg håper at denne innskrenkingen slår ned utbruddene, slik at vi kan gi lettelser etter påske, sier Bjerring.

Testkapasiteten i Lier er også presset. Kravet fra Helsedirektoratet er testkapasitet på fem prosent av befolkningen per uke. I Lier kommune tester nå i underkant av ti prosent per uke - altså det dobbelte av kravet.

– Mange smitteklynger fører også til press på smittesporerne. Det tar lenger tid å få oversikt over mange små klynger enn én større klynge. Vi risikerer at smittesporerne ikke rekker å sette folk i karantene før videresmitte allerede er et faktum, sier Ingrid Bjerring.