Fremtiden

Fire måneder har gått siden ny taxilov: — Dette kan gå utover helsen vår

Den nye loven er enda et hinder under en vanskelig tid, mener sjåfører ved Drammen Taxi. Ismet Gøkmen og kollegaene er bekymret og har vært inne på tanken om å bytte beite.

I Drammen sentrum står det på et tidspunkt opptil 12 biler på taxi holdeplassene. Sammen venter de på oppdrag som kanskje aldri kommer, slik hverdagen er nå.

– Personlig kan det gå utover helsen, fordi man blir stresset og har ekstra lange dager. Mange vurderer å bytte yrket, men det er ikke så lett nå.

Det sier Ismet Gøkmen, styreleder og taxisjåfør ved Drammen Taxi. Han har jobbet som taxisjåfør i snart 20 år, og forteller at det blir tøffere for hvert år som går. Han og kollegaene begynner å se mørkt på framtiden innen bransjen.

Alle er veldig bekymret for framtiden. Jeg tenker ofte på hvordan neste år blir, og hva som skjer dersom det plutselig dukker 10 nye biler på holdeplassene

—  Ismat Gøkmen

1. november åpnet nemlig regjeringen opp for at aktører som ikke er tilknyttet drosjesentral kunne få drosjeløyve, slik som Uber. Tidligere fantes det et tak på hvor mange drosjer som fikk operere i hvert fylke, men etter ny lov falt grensen bort.

I september pratet Dagsavisen Fremtiden med Mahdi Rasuli, en av flere sjåfører ved Drammen Taxi som fryktet for konsekvensene som kunne slå ut gjennom den nye loven.

– Vi er fortsatt bekymret, sier han i dag.

– Selv om vi ikke har merket store endringer i Drammen enda, så vet vi ikke hva blir før alt er på plass, sier Rasuli.

Drammen Taxi er bekymret for den nye taxiloven som blant annet slipper flere privat personer inn på deres marked.

Koronakrisen skal før eller siden ta en slutt, men sjåførene frykter at det vil gå like dårlig med næringen, dersom loven står slik den gjør i dag.

Taxinæringen er en av bransjene som lider mest under pandemien. Likevel føler Gøkmen at flere hinder er satt opp for at bransjen skal kunne overleve. Snart kan det dukke opp enda flere biler.

Da blir det tøffere og mye dødtid. Vi har allerede hard konkurranse i Buskerud, og det gjør det ikke lettere når myndighetene oppretter regler som gir oss utfordringer.

—  Ismet Gøkmen

Han trekker også fram at de har store utfordringer med et marked for svart kjøring gjennom for eksempel Facebook-grupper.

Vanskeligere å skaffe sjåfører

Før måtte man ha drosjeyrket som hovedinntekt for å kunne få løyve til å kjøre. I dag kan alle som oppfyller et sett med objektive vilkår få det tildelt. Dette truer taxinæringen i enda større grad, mener sjåfør ved Drammen Taxi, Ismet Gøkmen.

Med økt konkurranse, frykter han at de vil gå ned i inntekt og bli nødt til å jobbe lange skift for å kunne dekke utgiftene sine.

– Vi kommer til å merke konsekvensene framover. Dette kan gå utover helsen vår, sier han bekymret.

I tillegg bestemte regjeringen at det skulle bli satt flere krav til sjåføren for å få tildelt løyve. Dette er ikke riktig framgangsmåte, mener sjåføren.

– Det har blitt en dyrere prosess for nybegynnere å kunne bli taxisjåfør nå. Etter den nye loven kom, foregår ikke lenger prøvene ved sentralen, men er overlatt til Statens vegvesen. Det gjør det både mer omfattende og dyrere for nye sjåfører å slippe inn i arbeidslivet.

Drammen Taxi er bekymret for den nye taxiloven som blant annet slipper flere privat personer inn på deres marked.

Likevel har loven gjort at bedriften har kunne hentet inn flere løyver fra konkurrentene. Dette har gitt dem mulighet til å stille opp på tidspunkt hvor etterspørselen er høy. Det har gitt bedre inntekter for sentralen.

– Ulempe for kundene

Sjef ved Drammen Taxi Odd Ivar Gjersvik mener at den største konsekvensen ved loven er ulempene det medfører for kundene. Nå som private aktører kan bære taksameter og drive taxi-virksomhet uten å tilhøre en sentral, frykter Gjersvik at flere vil oppleve dårlig kundeservice.

– Vi er en stor aktør med orden i sysakene. Hos oss har vi et ordentlig system som umiddelbart finner turer og identifikasjon på sjåfør, dersom kunder skulle oppleve dårlig service. Det som kan være ulempen med den nye loven er mangel på sporbarhet, snylting på skatt og at de kan kjøre når det passer dem, sier Gjersvik.

Har gitt bedre inntekt

I fjor sommer hadde Drammen Taxi et underskudd på 1 million som en konsekvens av koronakrisen. Privat kjøringen er halvert, og i dag lener de seg på kontrakter med sykehus, skoler og behovstrengende personer.

På tross av redsel for framtiden og hva den fører med seg, trekker taxi-sjefen fram noen fordeler som har utspilt seg etter at den nye loven kom.

– Da skolene var åpne snudde vi det om, og har økt overskuddet hver måned fra 20. august til 1. januar. Og nå som Drammen har åpnet samfunnet mer, har vi opplevd en økning i privat kjøring igjen. Likevel er det kontraktskjøring som holder hjulene i gang.

Aktørene med privat kjøring som hovedinntekt lider sterkest av konkurransen. Gjersvik forklarer at loven ikke har rammet Drammen i like stor grad som Oslo og de større byene.

– Man er mer avhengig av kontraktskjøring i mindre byer. I Drammen Taxi er rundt 40 prosent av alle kjøreturene våre gjennom kontrakter, sier Gjersvik.

Odd Ivar Gjersvik, sjef i Drammen Taxi 2021.