Fremtiden

Drammen får 26,7 millioner til næringslivet: – Enkelte bedrifter er veldig hardt rammet

Regjeringspartiene og Frp har bestemt hvor mye Drammen kommune skal motta i støtte til næringslivet i denne runden. Nå er virksomhetene avhengig av hvordan kommunen fordeler midlene.

– Nå er det viktig å se til at kompensasjonen som gis har sysselsettingseffekt.

Det sier leder for Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.

19. februar ble regjeringspartiene og Frp enige om å fordele en milliard til kommunene, hvorav 45 millioner kroner skal gå til næringslivet i Buskerud fylke. Av disse midlene er det bestemt at 26,7 millioner kroner skal gå til næringslivet i Drammen kommune.

– Håndsrekning til de rammede

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) håper at støtten kan være med på å redde arbeidsplasser.

– Drammen som en stor by med et næringsliv som er hardt rammet av nedstengning. Særlig kulturbransjen og utelivet lider. Vi håper at støtten vil hindre konkurser og at bedrifter ikke mister verdifulle ansatte. Forhåpentligvis slipper de å permittere så mange. Dette er en håndsrekning til bedriftene.

Kristin Ørmen Johnsen

Stortingsrepresentanten forklarer at vi må over en topp til, slik som statsminister Erna Solberg opplyste om på pressekonferansen søndag.

– Vi håper at det kompenserer for de tapte inntektene. Bedriftene skal bruke dette for å holde bedriftene i gang. Derfor er det viktig at pengene kommer raskt fram til de rammede som trenger dem, sier Johnsen til Dagsavisen Fremtiden.

Johnsen ber kommunepolitikerne og organisasjoner gi innspill til kommuneadministrasjonen, slik at man finner tiltak som letter.

Ber kommunen om å tenke grønt

Lederen for Næringsforeningen i Drammensregionen mener det er spesielt viktig at kommunen fordeler midlene bærekraftig.

Det viktigste nå er å bidra til å sikre arbeidsplasser, derfor må vi ikke smøre dette altfor tynt utover.

—  Rune Kjølstad

– Vi anbefaler kommunen til å se på mulighetene for å stimulere omstillingstiltak og kompetanseløft i virksomhetene, slik at vi er forberedt på en normal situasjon når vi går over i den. Dette å stimulere omstillingstiltak som fremmer grønn omstilling er også viktig, da dette kommer til å bli påkrevd på et tidspunkt, sier Kjølstad.

Innvirkningen støtten vil ha for næringslivet i Drammen kommune, kommer til å være avhengig av hvordan pengene blir brukt, understreker han.

– Drammen har hatt høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet. Vi er gitt en god slump, men hvordan tiden blir fremover avhenger av hvordan det blir brukt. Vi er mange virksomheter her, og alle munner drar. Det er viktig at vi sikrer at næringslivet blir godt rustet til den nye hverdagen som kommer.

Fordelingsprosessen bør være målrettet for langsiktige tiltak, men kombineres med støtte til de som lider mest, mener han.

– Det er ikke til å stikke under stol at noen bedrifter vil ha behov for kompensasjon for tapte inntekter. Enkelte er veldig hardt rammet som følge av smittevern. Dermed blir det viktig med en kombinasjon av langsiktige tiltak og ekstra støtte til de som har hatt det særdeles vanskelig, sier Kjølstad til Drammen Fremtiden.