Fremtiden

Smitten øker – 16 nye tilfeller siste døgn

Etter en periode med lave smittetall, er dagens smittestatus den høyeste på seks uker.

Det er meldt om 16 nye tilfeller med koronasmittede i Drammen kommune det siste døgnet. For 14 personer er det kjent smittevei, men smitteveien er ukjent for de siste to. Ingen av dagens tilfeller får ytterligere konsekvenser for kommunens barnehager, skoler eller institusjoner.

To av smittetilfellene knyttes til utbruddet ved St. Hansberget barnehage. Flere av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i andre kommuner.

Dagens smittestatus er det høyeste antallet siden 21. januar.

– Dagens antall smittede sier oss at vi fortsatt står i en utfordrende situasjon. Mange av kommunene rundt oss har over en periode hatt et høyt smittetrykk, og med stadig økende antall av smittede med mutante virus. Nå ser vi også en markant økning her i kommunen, så vi må være spesielt nøye med å følge de nasjonale smittevernrådene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 48 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er 16 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

– Dagens smittetall bekrefter at vi fortsatt har stigende smittetrykk i kommunen, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

– Vi behandler alle smittetilfeller som om det er mer smittsom variant av viruset, og går bredt ut med tiltak i form av smittesporing, testing i nærmiljø og karantenesetting. Vi har foreløpig oversikt over smittesituasjonen med slike målrettede tiltak, og det er gledelig at det i dag er en lav andel med ukjent smittevei. Det er imidlertid en ustabil situasjon som må følges tett dag for dag også med tanke på å vurdere forsterkede tiltak.

Johannessen oppfordrer alle til å begrense sosial omgang og i tillegg ha lav terskel for å teste seg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2460 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.