Annonse
OMDISKUTERT: Forslaget om å oppheve vannscooterforskriften er ute på høring, og svaret fra Østfold er tydelig. Her ønsker politikerne å beholde dagens restriksjoner.FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Vil hindre støy

Av frykt for unødig støy og konflikter, gikk fylkesutvalget i går imot regjeringens forslag om å oppheve reglene for vannscooterkjøring.

Annonse
Fredrikstad24

Oppheving av vannscooterforskriften er ute på høring, med frist 23. mars. I går tok Østfold fylkesutvalg (tilsvarende kommunenes formannskap) et tydelig standpunkt mot å oppheve reglene som har vært gjeldende siden 2013.

– Vi er veldig skeptiske til å oppheve gjeldende restriksjoner først og fremst på grunn av støy og bråk det vil medføre. Det er også et viktig poeng at friere tøyler på vannscooter lett kan komme i konflikt med andre måter å bruke kysten vår på, sier utvalgsrepresentant Cecilie Agnalt (Ap) til Dagsavisen Østfold.

Agnalt forteller at partiet fikk støtte av KrF, Venstre og SV i avstemningen. Dermed ble det flertall for fylkesrådmannens innstilling, som advarer mot å tukle med dagens restriksjoner.

– Støyen kjøringen medfører bør begrenses så langt det er mulig, og jeg synes fylkesrådmannen argumenterer godt for å beholde reglene som de er, sier May Hansen (SV).

Lovlig fra 2013

Før 2013 var det forbudt å kjøre vannscooter i Norge. Så ble det åpnet opp for kjøring under visse forutsetninger. Det er lov å kjøre vannscooter minimum 400 meter fra land til havs og 500 meter fra land i innsjøer, og det er lov å passere gjennom forbudsbeltene for å ta seg til og fra de lovlige sonene såframt man holder maksimalt fem knops hastighet. Nå foreslår regjeringen «fri ferdsel» på linje med motorbåter. Heller ikke KrF vil være med på det.

– Dagens begrensninger er viktige, mener Olav Moe (KrF).

Høyre, Frp og Sp foreslo å oppheve dagens regler, men ble altså i mindretall, og forslaget falt.

Konflikt og miljø

I sin innstilling til utvalget, støttet av fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), argumenterer fylkesrådmann Anne Skau i følgende hovedtrekk:

– En oppheving vil gjøre det vanskelig å begrense bruken i konfliktfylte områder og i å nå målene i Regional kystsoneplan for Østfold om hensyn til sikkerhet, rekreasjon, støy og miljø. Østfold fylkeskommune vil sterkt fraråde å oppheve den nasjonale forskriften om forbud og særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.

Skau peker på en befolkningstett kystsone i Østfold gjennom sommerhalvåret og at det lettere kan oppstå brukerkonflikter blant annet med hensyn til sikkerhet og rekreasjon. Hun er i tillegg opptatt av å verne om dyrelivet i naturreservatene.

– Mange vil påstå at vannscooter er et fremmedelement i norsk natur som ikke inngår i det tradisjonelle friluftslivet. En fjerning av begrensningen vil med stor sannsynlighet medføre økt konfliktnivå, mener hun.

Annonse