ALTERNATIVENE: Illustrasjonen viser de tre alternative tomtene for ny Frederik II. Fylkesordfører og fylkesrådmann har nå innstilt på Værste-tomta før saken avgjøres i fylkestinget 26. oktober.

Vil ha ny Frederik II på Værste-tomta

Fylkeskommunen innstiller på at ny videregående skole til inntil 800 millioner kroner bygges på FMV-odden.

Av Martin Næss Kristiansen og Elisabeth Skovly

Værste, Jotne og Sleipner har gitt tilbud på tomter til Plankebyens nye gigantskole, og nå er det klart hvem som er "vinneren": Konstituert fylkesrådmann Odd Roald Andreassen og fylkesordfører Ole Haabeth mener at en ny Frederik II videregående, med et arealbehov på 23 mål, skal ligge på tomta eid av Værste AS. Det opplyser Østfold fylkeskommune til Fredrikstad24 onsdag ettermiddag. Tomta ligger ute på FMV-odden, ganske nær Værstebrua.

Bare Jotnes og Værstes tomter er store nok til å romme både en ny skole og Arena Fredrikstad. Både fylkestinget og bystyret ønsker en samlokalisering, men det blir trolig ikke politisk klart før 8. desember om bystyret i Fredrikstad vil bygge Arena Fredrikstad og gå for Værste.

Totalregningen for en ny Frederik II er anslått til mellom 650 og 800 millioner, inkludert 200 millioner til idrettshall.

Pris hadde avgjørende betydning

Fylkestinget vil ta sin avgjørelse om kjøp av skoletomt 26. oktober. Fylkesordføreren begrunner innstillingen slik:

- Vi har hatt en prosess med mange og gode alternativer. Valget falt på tilbudet fra Værste utfra en totalvurdering, men der pris spilte en avgjørende betydning. Senere utvidelses- og utviklingsmuligheter har også spilt inn. Jeg er tilfreds med at vi nå har fått konkurransedyktige tilbud. Nå ser det ut til at vi skal få realisert planene om en videregående skole i sentrum av Fredrikstad, i et område hvor det skjer mye utvikling, og hvor vi har etablerte kompetanse-, skole- og kulturinstitusjoner. Spenningsmomentet nå blir hva Fredrikstad gjør med samlokalisering, og de mulighetene det gir for synergier med en arena liggende rett ved siden av, sier Ole Haabeth.

Valget har falt på FMV uavhengig av en eventuell samlokalisering med Arena Fredrikstad eller ikke. Alternativet anses økonomisk best og ivaretar også skolefaglige og samfunnsfaglige hensyn på en god måte, mener fylkeskommunen.

- Det er fortsatt et godt stykke fram til en ny skole kan bygges og bli klar til bruk. Etter at tomtekjøp er avklart skal det gjennomføres reguleringsplanarbeid, konsekvensutredninger og så videre. Nå venter vi i spenning på hva Fredrikstad lander på, sier Haabeth.

- Urban utvikling

Byggingen av den nye skolen, med plass til 1.500 elever, kan bli påbegynt allerede i 2018.

Administrerende direktør i Værste AS, Trond Delbekk, sier de har jobbet lenge og mye for å få dette til:

- Vi har jobbet med å posisjonere oss for en videregående skole og et idrettsanlegg på Værste i over fire år. På veien har det vært viktig å bidra til at Fredrikstad får en ny skole. De to vi har i dag er begge fra tidlig 60-tall. Deretter er det viktig å legge til rette for en skole i byen, slik moderne byer har i dag. På den måten får vi til urban utvikling i Fredrikstad, og det er viktig.

Ung bydel

Det er et gigantisk område Værste AS nå er i ferd med å selge til fylkeskommunen. Det store området strekker seg fra legevakta og ut mot odden i retning Gressvik.

- Vi har nesten hatt et ambivalent forhold til å bygge skole her, nettopp fordi det er en så enorm tomt, og vil prege Værste-området med store bygninger. I dag er det 3.300 studenter på høgskolen, og når det nå kommer opp mot 1.500 til, vil det bli en ung bydel, sier Delbekk.

Han påpeker at Fredrikstad nå står i en posisjon hvor byen kan få en ny videregående skole, og et idrettsanlegg, som står i særklasse i nasjonal sammenheng.

- Nå har kommunen muligheten til å gjennomføre Arena Fredrikstad og skaffe seg en nasjonal posisjon hva gjelder idrettsanlegg. Vi vil kunne få en idrett- og skolecampus i toppsjiktet, sier han.