REFLEKSJON: Sindre Kristiansen fra Halden vgs. og Snapchat-helsesøster Tale Krohn Engvik er enige om at ungdom selv må tenke bedre over nettvanene sine, men at voksne også må bli flinkere til å hjelpe dem med dette.

– Vanskeligere å oppdage hets på nett

– Voksne må tørre å snakke med barn og unge om konsekvensene av nettmobbing og spredning av nakenbilder, og få dem til å reflektere rundt dette, sier «Helsesista», som har gjort karriere på å «snappe» om temaet.

I en kartlegging blant førsteklassingene ved de videregående skolene i Østfold oppgir nesten én av tre elever å ha blitt utsatt for mobbing via nettet.

– Det kan være ting de har opplevd i barne- og ungdomstiden også, men det sier noe om omfanget og at vi voksne må være enda flinkere til å følge opp barna våre som foreldre – og også helsepersonell og lærere som jobber med ungdom på skolene, sier elev-, lærling- og mobbeombud i Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth.

Ferske tall fra Medietilsynets «barn og medier»-undersøkelse viser også en økning nasjonalt i andelen barn og unge som har opplevd å bli mobbet eller utestengt på nett.

– Større avstander

Torsdag arrangerte Østfold fylkeskommune et seminar om temaet – for elever, lærere, helsesøstre og andre som jobber tett med ungdom. Bugdø-Aarseth er tydelig på at dette er et utfordrende arbeid.

– Det blir større avstand mellom sender og mottaker, og da blir det kanskje lavere terskel for å si og skrive dumme ting eller spre bilder av andre. Og så er det vanskeligere for oss voksne å finne ut av ting.

– Jobben er å ha gode relasjoner med ungdommene, slik at de faktisk stoler på deg og tør å prate, og igjen blir bevisste på hvordan de faktisk er på sosiale medier, fastslår hun.

Elevrådsnestleder Sindre Kristiansen ved Halden vgs. mener mange jevnaldrende ikke er bevisste nok på konsekvensene av det de sier og skriver på sosiale medier.

– Det er veldig individuelt, men som ung er man også uerfaren. Det bør snakkes mer om dette for at man skal kunne lære seg best mulig å reflektere over egen bruk av sosiale medier, sier han.

Inn tidlig

Han mener voksenpersoner også har en viktig rolle i dette.

– I skolen har helse- og elevtjenesten veldig mye å si, og at de viser de kan hjelpe og veilede. Mange elever føler de ikke finner hjelp noe sted. Da er det viktig å vite at det finnes noen som vet hva de snakker om.

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista» på Snapchat, mener det er bekymringsfullt at så mange barn og unge oppgir å ha opplevd mobbing på nett.

– Det er en grunn til å snakke mer med unge og reflektere og gruble fra de går i barnehagen. I alle fall lenge før de får en mobiltelefon og går på nett. Vi må gjøre det på en måte som får dem til å tenke selv – ikke bare legge en ferdig fasit i ørene på dem, sier Engvik.

Risikerer dom

Daglig når hun 40.000 unge gjennom sin Snapchat-konto. En viktig filosofi for henne er at man skal snakke om gleding framfor mobbing.

– Med det menes at vi skal fokusere mer på det vi vil ha mer av. Vi vil at man skal oppføre seg fint mot hverandre, og for å få til det må vi snakke mer om det og hvordan man kan gjøre det, sier Engvik.

En trend som ble berørt på seminaret var deling og spredning av nakenbilder. Engvik fortalte at hun har blitt kontaktet av jenter helt ned i 12-årsalderen om temaet.

– Det er ikke problematisk å sende et nakebilde så lenge mottaker ikke deler videre, men jeg tror mange ikke er klar over hvor alvorlig det er å lagre eller spre et seksualisert bilde av en under 18 år.

– Vi må stille spørsmål som hvordan det hadde vært for dem om ditt bilde ble spredd, eller at det bildet du screenshottet plutselig blir anmeldt og du får en dom på deg. Vi kan ikke bare si at man aldri må finne på å sende et nakenbilde, for de gjør det likevel. Da blir det også en veldig høy terskel for dem å be om hjelp eller si ifra, fordi det er så enormt stor skyld- og skamfølelse, sier Engvik.

– Stolt

Hun forteller også at mange deler tøffe personlige historier med henne.

– Når jeg får meldinger fra ungdommer som sier de har klart å si ifra – for eksempel om seksuelle overgrep – på grunn av jobben jeg gjør, begynner jeg å gråte. Jeg har stor respekt for hvor vanskelig det er å si ifra, og da blir jeg så glad og stolt av disse ungdommene.

– Det kan ha stor betydning – ikke bare for enkeltpersoners liv, men også nedover i generasjoner. Derfor er det så viktig å motivere og styrke dem, og gjøre det på riktig måte, sier Engvik.