Trafikkelever ikke trygge nok

Statens vegvesen avdekket 57 prosent avvik i opplæringen ved trafikkskolene i Østfold og Follo.

Statens vegvesen region øst gjennomførte i slutten av mai tilsyn med 40 trafikkskoler i Follo og Østfold. Tilsynsrapporten forteller om til dels store avvik i føreropplæringen. Avvikene handler i stor grad om følgende:

• Mangelfulle undervisningsmetoder.

• Lederes mangelfulle oppfølging av lærere og undervisningsmetoder.

Svikt i undervisningsmetoder

– Den viktigste konsekvensen av dette er at elevene ikke blir trygge nok i trafikken. Elever som tar trafikkurs enten for å kjøre moped, motorsykkel eller bil skal lære seg å identifisere og vurdere risiko, altså ane når en situasjon kan være i ferd med å bli farlig og ta kloke valg som følge av dette. Her er ikke undervisningsmetodene gode nok ved en stor andel av trafikkskolene, sier faggruppeleder Rune Granum i Statens vegvesens tilsynsseksjon til Dagsavisen Østfold.

Blir fulgt opp

Han understreker at det er ledernes ansvar å sørge for at undervisningsmetodene lever opp til kravene samt å følge opp og kvalitetssikre den enkelte lærer, men at for mange ledere ikke gjør jobben sin på dette området.

– Så er det selvsagt avvik av forskjellig alvorlighetsgrad som er avdekket, men resultatet av tilsynet er såpass alvorlig at vi i en del tilfeller vil følge opp. Det betyr at skolene vil få tid på seg til å bedre rutinene og arbeidet, og at vi etter hvert vil komme på et nytt tilsyn for å kontrollere at avvik lukkes, sier Granum.