Annonse
Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad, hvor sykepleierne utdannes.

Studentene vil ikke jobbe på sykehjem

De unge sykepleierne vil ha et godt arbeidsmiljø, akseptabel lønn og heltidsstillinger, men det klarer ikke sykehjemmene å innfri.

Annonse
Fredrikstad24

Det kommer fram i en rapport som Sykepleierforbundet har gjort blant avgangsstudenter på Høgskolen i Østfolds (HiØ) sykepleierutdanning.

I den ferske undersøkelsen blant sykepleierstudenter går det fram at selv om ni av ti studenter har fått tilbud om jobb, er det bare en av fem som har fått hel, fast stilling. 35 prosent har kun fått tilbud om sommerjobb. Mens sommerjobbtilbudene hovedsakelig er på heltid, er vikariatene mange er tilbudt fra høsten av, hovedsakelig deltidsstillinger.

Deltidskultur

– Slik bidrar arbeidsgivere til å opprettholde en deltidskultur som rammer nye generasjoner sykepleiere. Det er spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere til Østfolds sykehjem. Slik har det vært lenge. Det gjelder også nyutdannede sykepleiere. Det handler ikke om at de ikke ønsker å jobbe med syke eldre. Mange studenter har erfart at sykepleiere på sykehjem har stort ansvar for mange og svært alvorlig syke pasienter. Ofte er det få sykepleierkolleger å søke faglig støtte hos. Det fremmer ikke rekrutteringen. Sykepleiermangelen på fylkets sykehjem svekker fagmiljøet og truer pasientsikkerheten, mener Karen Brasetvik. 

– Dette er krav som kommunene i Østfold er dårlige på å innfri, og dermed er det først og fremst sykehjemmene som vil slite med rekrutteringen av sykepleiere, sier Karen Brasetvik. Hun er leder i Norsk Sykepleierforbund Østfold.

Hele stillinger

– Både politikere, rådmenn og helsesjefer snakker ofte om nødvendigheten av å ha fulle stillinger. Men det skjer svært lite. For hva gjør fylkets arbeidsgivere når de skal rekruttere Norges mest etterspurte kompetanse? De viser dessverre en urovekkende passivitet når det gjelder å rekruttere sykepleiere Når det kommer utlysninger av sykepleierstillinger til sykehjemmene, så er det flest deltidsstillinger som tilbys. Og stillingsannonsene inneholder svært få insentiver som er egnet til å rekruttere nye sykepleiere. I stedet ser vi en tendens til at arbeidsgiverne ber sykepleierne om å ta flere helgevakter for å kunne gi dem en 100-prosentstilling. Siden 1987 har det vært vanlig med vakt hver tredje helg. De færreste ønsker å jobbe enda flere helgevakter. Det går for mye ut over familiene og er også svært arbeidsbelastende. Slik lokkes verken unge eller erfarne sykepleiere til kommunehelsetjenesten, sier Brasetvik.

Kritisk for sykehjemmene

Hun understreker at praksis utgjør halve sykepleierutdanningen. Da må denne praksisen være god, både for å utdanne dyktige sykepleiere, og som rekrutteringsarena.

– Rekruttering av sykepleiere er den største utfordringen Kommune-Norge har. Her haster det med virkningsfulle tiltak som konkurransedyktig lønn, hele stillinger og gode muligheter for fagutvikling, sier Karen Brasetvik.

Annonse