Annonse
Bekymret: Jon-Ivar Nygård og lederne for oppvekstutvalgene i henholdsvis Fredrikstad og Sarpsborg, Siri Martinsen (t.v.) og Therese Thorbjørnsen.

Roser regjeringens politikk, men: – Vi må få mer penger!

Oppvekstsektoren i Sarpsborg og Fredrikstad vil få en «regning» på til sammen 90 millioner kroner når den nye bemanningsnormen i barnehager trer i kraft. – Vi er helt enige i politikken, men vi får ikke penger til å gjennomføre det, sier Ap-politikere.

Annonse
Fredrikstad24

Kunnskapsdepartementet har lagt ut et forslag til høring, om blant annet en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehager og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning.

I forslaget, med høringsfrist 13. oktober, foreslås en voksentetthet på én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år.

Dette både gleder og bekymrer Ap-politikerne i Sarpsborg og Fredrikstad.

– Det er mye som er bra i høringen, og den er helt i tråd med vår politikk, men problemet er at man lover sentralt og sender regningen lokalt, sier Siri Martinsen, leder for oppvekstutvalget i Fredrikstad.

Sammen med Therese Thorbjørnsen, som har samme verv i Sarpsborg, og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård, har hun tatt turen til Nabbetorp barnehage for å drøfte problemstillingen.

Må kutte andre steder

Dersom dette blir gjennomført, uten at staten følger opp med midler, vil det koste Fredrikstad 40 millioner kroner og Sarpsborg 52,2 millioner.

– Dette er selvsagt noe vi også vil, men det bekymrer at ikke penger følger med, sier Nygård.

– Det vil ende med at kommunen må kutte andre steder, for eksempel i skole og helse, for vi er nødt til å følge pålegg som kommer fra staten, sier han.

Frykter flere skattekutt

Han forteller også at Fredrikstad, med en ny regjering etter valget, vil få tildelt 30 millioner mer i frie midler. Sarpsborg vil få cirka 20. Disse vil komme i tillegg til øremerkede midler som er knyttet opp mot for eksempel løftet om flere lærere. Dersom regjeringen blir sittende, og de fjerner eiendomsskatt og formueskatt, vil det få store konsekvenser for Fredrikstad.

– Det utgjør 350 millioner kroner for oss, sier Nygård.

– Man kan ikke gi skattekutt og samtidig bedre velferden, skyter Siri Martinsen inn.

Spesielt rammet

På grunn av høy arbeidsledighet og lave lønninger, er Østfold-kommunene spesielt preget av at mange foreldre benytter seg av redusert foreldrebetaling.

– Og det skal de selvfølgelig gjøre, men vi får ikke kompensasjon fra staten for det heller, påpeker de tre Ap-politikerne.

– Det betyr jo at rike kommuner får mer å bruke på barnehagedriften, sier Nygård.

De reagerer på det de opplever som et press ovenfra om å kutte i kostnader.

– Men i oppvekstseksjonen i kommunen er 90 prosent av utgiftene mennesker. Vi kan ikke kutte 40 millioner i kopper og servietter heller, poengterer Martinsen.

Annonse