Annonse
UTJEVNING: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slo et slag for økte skattefordeler til de nærmere 25.000 menneskene som pendler ut av Østfold til og fra jobb da han besøkte Fredrikstad tirsdag.

På frierferd i pendlerfylket

– Vi må ha en skattepolitikk som legger til rette for at folk kan bo i hele landet, sier Sp-lederen, som ønsker å øke pendlerfradraget.

Annonse
Fredrikstad24

Av Hermund Kjernli

Som de fleste av sine partilederkolleger er Trygve Slagsvold Vedum i disse dager ute på valgkampturné. Mandag og tirsdag har Sp-generalen fartet rundt i Østfold, og spredd et budskap som nok vil glede mange av de nærmere 25.000 arbeidstakerne som må pendle ut av fylket for å komme seg til og fra jobb.

– Pendlerfradraget har blitt kuttet mye den siste perioden, og det syns vi er veldig dumt. Det er viktig i et fylke som Østfold at det legges til rette for pendling, fordi det gjør det mulig for dem som jobber i Oslo å fortsatt kunne bo i Halden, Moss, Rakkestad eller Askim. Derfor vil vi øke pendlerfradraget slik at man kommer tilbake til det nivået det var på i 2013, sier Vedum til Dagsavisen Østfold under sitt Fredrikstad-besøk tirsdag.

– Bra for samfunnet

I dag er pendlerfradraget innrettet slik at alle med pendlerutgifter over 22.000 kroner får redusert skatt. Nå vil Senterpartiet justere grensen ned til 15.000.

– Det er jo ikke et enormt bidrag, men det hjelper litt. Vi mener skattepolitikken skal brukes til å utjevne forskjeller både sosialt og gegrafisk, og det er bra for samfunnet at folk er villige til å bo i Råde eller Sarpsborg og pendle til Oslo i stedet for at alle skal klumpe seg inn i hovedstaden, fortsetter Sp-lederen.

Han opplever at dette er en sak som engasjerer mange av velgerne i Østfold, og var blant de viktigste sakene han fikk innspill om da han møtte opp mot 300 mennesker på et velgermøte på Larkollen mandag. Vedum kommer også med en bredside til Høyre og Fremskrittspartiet for deres prioriteringer.

– Dette er litt illustrerende for regjeringas profil. De har jo prioritert skattekutt, men det er jo noen veldig få som har fått glede av det, de som har aller mest fra før. Pendlerne har på sin side fått skatteskjerpelser. Det mener vi er en grunnleggende feil prioritering.

Arbeidsplasser viktigst

– Når vi satser så mye som vi gjør på jernbane, så legger vi jo opp til at folk skal pendle. Dette forslaget har både en geografisk dimensjon, og en sosial dimensjon fordi det gagner de som er nødt til å reise langt, poengterer han.

Senterpartiets førstekandidat i Østfold, Ole André Myrvold er også med på valgkampturneen, og han legger vekt på at det viktigste må være å skape arbeidsplasser der folk bor, men at økt pendlerfradrag er et godt supplement.

– Det er jo todelt, Senterpartiet er opptatt av å bygge og utvikle arbeidsplasser i Østfold, både offentlige og private. Samtidig er vi et viktig omland for hovedstadsregionen, mange østfoldinger er avhengige av å pendle. Det å pendle er både en berikelse, men også en belastning for privatliv og familie. Derfor mener vi at de som gjør dette ikke skal straffes økonomisk, men at samfunnet skal legge til rette for den pendlingen, sier han.

Treffende budskap

Tirsdagens formiddagsappell på Fisketorget i Fredrikstad trakk ikke like mange skuelystne som på Larkollen. Kun en håndfull potensielle velgere møtte opp for å få med seg budskapet til Sp-lederen. Men de som var der virket å nikke anerkjennende til Vedums pendlerfrieri

– Det er veldig bra at de ønsker å øke pendlerfradraget, spesielt her i fylket er det jo mange som kjenner det på kroppen, sier Øyvind og Kari Skansgård.

De har selv vært pendlere tidligere, og mener det koster for mye slik ordningen er innrettet i dag. Derfor ønsker de et regjeringsskifte, men kan ikke love at det er Senterpartiet som får stemmen deres.

– Vi ligger nok et hakk over (Arbeiderpartiet), men med samme regjeringsalternativ. Bare vi får statsministeren, sier de med et lurt smil.

Annonse