Annonse
SAMLET: Den nye Østfold-benken på Stortinget er enige om å kjempe for statlige arbeidsplasser, som politihøyskolen, til Østfold, og i stor grad er det en samlet fylkesbenk som også hilser flyplassen velkommen tilbake.

Ny Østfold-benk vil slåss for jobber og flyplass

Flere statlige arbeidsplasser til fylket og gjenreising av flyplassen seiler opp som de viktigste sakene den nye Østfold-benken på Stortinget vil slåss for sammen.

Annonse
Fredrikstad24

Av Martin Næss Kristiansen, Silje Louise Waters og Hermund Lybeck Kjernli

Resultatet av mandagens stortingsvalg har gitt følgende østfoldinger plass på tinget:

Freddy Øvstegård (SV), Stein Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen og Svein Roald Hansen (alle Ap), Ole André Myhrvold (Sp), Ingjerd Schou og Tage Pettersen (begge H) og Ulf Leirstein og Erlend Wiborg (begge Frp).

Den forrige Østfold-benken har fått mye kritikk for å være for passiv og usynlig på Østfolds vegne i maktens korridorer og på talerstolen i hovedstaden. Nå er fire representanter byttet ut, to nye partier er kommet inn, KrF har mistet plassen og Høyre har gått fra tre til to mandater. Nå er det opp til disse å slåss for Østfold, og noen saker østfoldinger flest er opptatt av kan de heldigvis enes om.

– Idiotavgift

Tildeling av flere statlige arbeidsplasser og gjenreising av hele fylkets flyplass, Moss lufthavn Rygge, seiler opp som de to mest aktuelle kampsakene etter en intervjurunde Dagsavisen Østfold har tatt. De nye flyplasseierne har vært klare på at flypassasjeravgiften må bort og at dagens taxfree-ordning må bestå for at det skal være håp for flyplassen. I dag er det allerede pågående prossesser for å få lagt politihøyskolen til Moss og Landbruksdirektoratet til Mysen.

– Det vil vi fortsette å kjempe for, naturligvis. Østfold har for mange arbeidsledige, og en tilførsel av statlige arbeidsplasser er derfor viktig for fylket. Det henger også sammen med at vi ønsker flyplassen tilbake. Alle vet hvor mange arbeidsplasser, dog private, som gikk tapt der. Vi kan nok alle være enige om at flypassasjeravgiften, slik den er innrettet i dag, må bort. Det blir den store syretesten for om den nye Østfold-benken står samlet; om herrene Leirstein, Wiborg, Pettersen og fru Schou klarer å styre regjeringspartiene sine bort fra en konkurransevridende avgift. Nå sa jo statsministeren valgnatten at regjeringens budsjettforslag allerede er klart, så da får vi håpe de har tatt høyde for dette. Frp i Østfold har jo selv kalt avgiften en idiotavgift, sier Stein Erik Lauvås (Ap), som går på sin andre strake periode.

Viktig taxfree-ordning

Det støtter Ulf Leirstein (Frp), som i høst starter sin fjerde periode på tinget.

– Forskjellen fra Ap er at vi ønsker å fjerne avgiften helt. Og så blir det spennende å se hva Ap går inn for når det gjelder taxfree, og det samme med SV, som med sitt ønske om at staten skal overta taxfree-ordningen, noe det er flertall for på tinget nå, kan velte hele flyplassens gjenreisning. Eierne har jo framholdt taxfree-ordningen som kanskje enda viktigere enn avgiften.

– Regjeringen er ferdig med budsjettet, kan du og Wiborg påvirke det nå?

– Det skal forhandles, og det er ingen tvil om hva Frp står for i denne saken, svarer Leirstein, som for øvrig er enig i at tilførsel av statlige arbeidsplasser er noe hele Østfold-benken vil stå samlet om.

Stortingsfersking Freddy Øvstegård (SV) er klar på at partiet vil fjerne flyavgiften, selv om partiet ikke ønsker mer flytrafikk.

– Og dersom det skulle bli aktuelt med en tredje rullebane på Gardermoen, vil vi mye heller ha ny aktivitet på Rygge. Når det gjelder taxfree må vi nesten se det litt an. Man er fortsatt i startfasen med å se på ny drift på Rygge, og det er litt tidlig å si hvor avhengige man vil være av taxfree-handel for å sørge for driftsgrunnlag, mener han, og hiver seg på kampen om statlige arbeidsplasser i likhet med de andre:

– Et slikt krav kan vi definitivt stille oss bak. Det er hele Østfold-benkens oppgave å vise at fylket vårt trenger flere statlige arbeidsplasser, sier han.

– Har klart å bli enige

Tage Pettersen (H) blir for første gang fast representant. Han har kjempet for statlige arbeidsplasser som ordfører i Moss, og tror det er noe Østfold-benken fortsatt enes om.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått en enighet om lokaliseringen av Landbruksdirektoratet og politihøyskolen, hvor det tradisjonelt i Østfold er sånn at alle kjemper for å få, og hvor vi ikke får noe fordi vi ikke klarer å bli enige. Her har vi, i de samme foraene, presentert, debattert og blitt enige om at skulle vi få politihøyskolen, er Moss stedet, og skulle vi få Langbruksdirektoratet, så er det Eidsberg som er stedet, påpeker han.

Han er godt kjent som tilhenger av å få tilbake flyplassen, og ønsker en mer målrettet innretning på en klimaavgift, slik at den ikke rammer driften slik som i dag.

– Nå håper jeg vi kan legge det som har vært bak oss, der har ingen av oss noe å være stolte av, innrømmer han.

At Sp, distriktparti nummer én, med en fersk Østfold-representant, vil ha flere statlige arbeidsplasser til fylket, er i beste fall en dårlig skjult hemmelighet. Da er det opplagt at også flyplassen er ønsket tilbake.

– Jeg tror det er tverrpolitisk enighet på Østfold-benken, Freddy (SV) inkludert, om at Østfold er tjent med at det blir sivil luftfart igjen på Rygge, og da må vi sørge for rammebetingelsene. Det kommer vi til å jobbe for, blant annet ved å si klart nei til videre utbygging på Gardermoen og ved å se på rammebetingelsene for flyplasser utenfor Avinor-systemet, slår Myhrvold fast.

Les også: Han kan være håpet for fylket Østfold

Annonse