OPPRØRT: Leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening er opprørt over Jernbanedirektoratet og Bane Nor, som vil utsette byggingen av dobbeltsporet gjennom Østfold.

Næringslivet krever at Østfold-benken slåss for dobbeltsporet

Leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening langer ut mot den politiske tafattheten i Østfold når det gjelder å holde tidsplanen for bygging av dobbeltsporet gjennom fylket.

Av Paul Norberg

– I Østfold er vi høflige og bukker pent når sentrale myndigheter setter oss på sidelinjen. I andre deler av landet slåss politikerne hardt for å få gjennom sine prioriterte prosjekter. Frps Erlend Wiborg er vanligvis ganske så «tøff i trynet», men hvorfor kan han ikke være like tøff nå? spør Græsdal retorisk.

Han sikter til Wiborgs uttalelse i Dagsavisen Østfold angående fremdriftsplanen for dobbeltsporet: Der sier Wiborg blant annet: «Nå må vi få tid til å gå grundig gjennom denne rapporten, og det er også viktig å lytte til faglige råd».

– Tøff nok

Stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) forsikrer om at han fortsatt er tøff nok, også i saken om dobbeltsporet.

– Vi fikk dobbeltsporet gjennom Østfold inn i Nasjonal Transportplan, og jeg er krystallklar på at Frp nå skal kjempe hardt for å få en raskere fremdrift enn det som er skissert i rapporten fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Men det er likevel nødvendig å lese rapporten grundig, og se hva som anføres av årsaker til at disse etatene foreslår en utsettelse. Vi er nødt til å ta hensyn til faglige innspill. Hvis det er grunnforholdene som er avgjørende, så kan ikke Stortinget gjøre noe med det. Hvis sikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt innenfor den første tidsfristen, så må vi ta hensyn til det. Det er viktig å huske at dobbeltsporet gjennom Østfold er et prosjekt til flere titalls milliarder kroner. Arbeidet må derfor gjennomføres forsvarlig, sier Erlend Wiborg, som onsdag ettermiddag reiste denne saken i et gruppemøte i Frp på Stortinget.

– Binder verdier

Kjell Arne Græsdal mener at de sentrale myndigheter er uforskammet upresise når det gjelder den videre fremdriften av dobbeltsporet.

– En utsettelse på flere år for bygging av dobbeltsporet gjennom Østfold får store konsekvenser for næringslivet og for enkeltpersoner. Eiendommer blir båndlagt på ubestemt tid. Investeringer blir utsatt og arbeidsplasser kan gå tapt. Årsaken er at en rask og moderne jernbane er ytterst viktig for en god infrastruktur, og dermed for utvikling av industri og næringsvirksomhet.

Jeg mener at det viktigste er at de sentrale byområdene bør komme først i køen når det gjelder den videre utbyggingen av dobbeltsporet. I Fredrikstad har en ny togstasjon vært diskutert i 30 år. Nå er det på høy tid at vi kommer videre med dobbeltsporet, slik som Stortinget faktisk har bestemt, sier Kjell Arne Græsdal.

– Ingen allierte

Han har observert at Østfoldpolitikerne er ganske lavmælte overfor regjeringen. Og selv om de uttaler seg om sin utålmodighet, så savner han politiske muskler, slik politikere fra flere andre regioner greier å mobilisere.

– Selv om vi er kommet lenger i planleggingen av dobbeltsporet i Fredrikstad enn de har i Tønsberg og Hamar, er prioriteringen i fremdriften at Tønsberg er først ute, deretter Hamar og på tredje plass kommer Fredrikstad. Det virker som om vår politiske Østfoldbenk ikke har noen allierte fra andre regioner, og dermed blir protestene deres litt for kraftløse, mener Græsdal.