Annonse

Nå kan du drive turistkontoret

EØS-avtalen gjør at Fredrikstad kommune ikke lenger kan gi støtte til at Visit Fredrikstad & Hvaler drifter blant annet turistkontoret og gjestehavna.

Annonse
Fredrikstad24

Kunne du tenke deg å drive turistkontor for de mange tusen turistene som årlig besøker byen? Vel, i teorien har du muligheten nå. I årevis har reiseselskapet Visit Fredrikstad & Hvaler holdt på med nettopp dette på oppdrag fra kommunen. Kommunen, som er største eier i reiseselskapet med 34 prosent, ga i 2016 2,4 millioner i driftsstøtte til Visit Fredrikstad & Hvaler til såkalte vertskapstjenester, men ifølge EØS-avtalen er ikke det lovlig. Slike tjenester må nemlig konkurranseutsettes.

Det betyr at kommunen må i gang med en anbudsrunde, og dermed kan «hvem som helst» søke på å oppgaven.

– Liten del

Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler, forklarer at de har visst om dette lenge, og at det ikke er noen dramatikk i saken.

– Alle destinasjonsselskaper i Norge er inne i samme prosess, og vi vet at det ville komme en endring. Drift av turistkontor og gjestehavn er kun en liten del av vår virksomhet, forklarer hun.

I løpet av 2017 skal kommunen legge oppgavene ut på anbud, og etter planen skal den som får oppgaven starte jobben fra 1. januar 2018. At det blir Visit Fredrikstad & Hvaler er ingen selvfølge.

– I prinsippet kan jo alle søke, men vi skal lage et godt anbudsforslag, og håper vår kompetanse blir vektlagt, sier Nielsen.

– Flinke til å vokse

Saken skal opp til behandling i formannskapet i Fredrikstad på torsdag, og en del av det som skal diskuteres er hvilke oppgaver kommunen eventuelt skal «ta tilbake» i egen organisasjon.

– Jeg vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser det kan få for Visit Fredrikstad & Hvaler om de ikke får oppgavene, men jeg kan si så mye som at de framstår som et dynamisk selskap som er flinke på å vokse og ikke er avhengig av kommunale tilskudd, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Annonse