Annonse
AVVENTENDE: Benthe Stornes håper også på en løsning, men mener samtidig at mye av det Denofa sier nå er sagt før.

Møkk lei av å bo i drittlukta

Beboere på Kongsten har levd med sterke luktplager fra Denofa-fabrikken i flere tiår. Nå har flere av dem fått nok.

Annonse
Fredrikstad24

– Det har aldri før vært så ille som det er nå. Jeg klarer ikke å sitte ute uten å bli kvalm, og lukta setter seg inne i huset også, tordner Benthe Stornes, som bor et drøyt steinkast unna Denofas anlegg på Øra i Fredrikstad.

Denofa produserer blant annet soyamel til dyrefôr og soyaolje fra ikke-genmodifiserte soyabønner. Det er i foredlingen av disse bønnene at den til tider kraftige lukten oppstår.

– Det er på kveldene det er verst. Det eskalerer fra klokka 21 og utover og man kjenner det godt tidlig på morgenen også, sier Stornes.

– Plaget i 47 år

Hun har vært bosatt på Kongsten de siste åtte årene, men hevder å kjent lukten tidligere også, da hun var bosatt i Lislebyveien.

– Det er altså så ille at jeg blir fysisk dårlig av det. Jeg har vært plaget med astma hele livet og er også høysensitiv for lukt. Disse plagene har bare blitt verre etter at jeg flyttet hit, sier Stornes.

Samboeren Geir Johansen har bodd på Kongsten hele sitt 47 år lange liv, men sier han fremdeles er plaget av lukta fra Denofa.

– I perioder de tre siste årene har det vært verre enn noensinne. Vi kan jo ikke henge klær til tørk ute en gang, fordi lukta er så kraftig at den setter seg i klærne, sier Johansen.

Ikke første runde

Benthe Stornes forteller at mange av naboene deres deler samme oppfatning av luktplagene. Dagsavisen Østfold er også kjent med at andre naboer har klaget i nyere tid. Det er heller ikke første gang problematikken belyses i lokalmedia.

– For fire år siden ble det kalt inn til et møte mellom Denofa og naboene, og de lovte at det skulle gjøres noe med lukta. Men det har jo ikke skjedd noen ting, snarere tvert imot, mener Stornes.

Hun kommer nå til å starte en underskriftskampanje i nabolaget for å legge press på Denofa om å redusere luktplagene.

– De må begynne å tenke nytt og gjøre alvor av det de har sagt om å gjøre tiltak. Vi vil gjerne vite om denne lukta er helseskadelig også, sier Stornes.

Ber om nytt møte

– Det må jo finnes en form for filter som kan ta unna den verste lukta, men det koster vel kanskje for mye penger, supplerer Geir Johansen.

De håper nå at Denofa kan kalle inn til et nytt møte med naboene, og at det fører til konkrete resultater denne gangen, altså at luktplagene blir mindre.

Har gjort tiltak

Denofa har tidligere blitt pålagt av Miljødirektoratet (daværende Klima- og forurensningstilsynet) å utrede såkalte «luktreduserende tiltak». Det har de også gjort, forteller administrerende direktør Bjarne Rask Thomsen.

– Dette tiltaket innebar at vi installerte en såkalt scrubber i 2011, en teknisk løsning som så effektivt som mulig skal rense luftstrømmer med høy luktkonsentrasjon, sier han.

Ifølge direktøren, har det vært utfordringer med å få kjørt inn dette renseanlegget.

– Til nå har Denofa investert i alt åtte millioner kroner i å få dette anlegget kontinuerlig operativt. Det siste halvåret har det gått bra og vist en god renseeffekt, sier Thomsen.

– Ikke helsefarlig

Han understreker at lukten fra Denofa ikke medfører noen helsefare.

– Vi prosesserer ikke-genmodifiserte soyabønner fra Brasil og Canada, det vil si at det er landbruksprodukter og vanndamp som medfører luktutslipp.

Samtidig tar de alle klager fra naboene på alvor, og er glade for alle tilbakemeldinger de får.

– Som vi har kommunisert til våre naboer gjennom hele forløpet, vil vi ikke klare å fjerne all lukt, men vi gjør alt vi kan for å redusere sjenanse for naboområdene.

– Vi bestreber oss på å ha løpende kontakt med både naboer, miljødirektoratet og kommunen, og vi planlegger nytt dialogmøte med naboene i løpet av høsten når vi har ferdigstilt nye planlagte luktmålinger, avslutter Rask Thomsen.

Annonse