COACHING: Anja Hammerseng-Edin mener autoritetsmobbing må bekjempes ved dialog fremfor konfrontasjon.

– Mobber for å føle dominans

Elever og lærlinger som mobbes og krenkes av lærere og andre autoritetspersoner havner i skyggen av mobbing mellom elever. – Vi må tørre å snakke om hvorfor de bruker autoriteten sin slik, sier håndballprofil og mental trener Anja Hammerseng-Edin (34).

Fredrikstad24

– Elevene må finne indre styrke til å sette tydelige grenser, samtidig som lærerne som mobber reflekterer over hvorfor de har det behovet og om de er klar over at det de gjør er mobbing, sier Hammerseng-Edin.

Torsdag gjestet den tidligere landslagsspilleren i håndball Litteraturhuset i Fredrikstad i forbindelse med et seminar i regi av Østfold fylkeskommune, om såkalt autoritetsmobbing i utdanningssammenheng. Elever og lærlinger som mobbes av lærere, arbeidsledere og andre ansvarspersoner.

– På idrettsarenaen opplever man mye autoritetsmobbing fra både trenere og øvrige voksenpersoner. Man må forsøke å komme til bunns i hvorfor de syns det er greit å oppføre seg på den måten, og når man får mobberne til å erkjenne at det er et ønske om dominans vil de til slutt kjenne på det som så smertefullt at de ønsker å endre seg, mener Hammerseng-Edin.

– Still spørsmål!

– Selv har jeg opplevd, både som håndballspiller og skeiv, at det er mange ulike meninger om meg der ute, men jeg velger å ikke lese det, fortsetter hun.

I dag jobber Hammerseng-Edin som mental trener, og med holdningsskapende arbeid overfor barn og unge. Hun mener det er viktig med økt åpenhet rundt mobbing generelt, og autoritetsmobbing spesielt.

– Man må tørre å stille de litt vanskelige hvorfor-spørsmålene. Jeg tror vi har mye å hente på å prate og reflektere om disse problemstillingene framfor å gå rett til motangrep, sier hun.

Skjerpet lovverk

Fra 1. august i år ble lovverket rundt mobbing og trivsel i skolen skjerpet, og Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet mener det er viktig at skolenes ansvar, for å ta tak i mobbesaker tidlig, har blitt tydeligere.

– Elevene har rett til å ha det bra på skolen. Det er viktig å huske at det er lovstridig å bagatellisere dersom elevene sier de ikke har det bra. Skolene har også fått en enda tydeligere aktivitetsplikt som sier hvordan skolen skal håndtere disse sakene, enten elevene er krenket eller mobbet av ansatte eller medelever, sier Botnan Larsen.

Tall fra Elevundersøkelsen viser at nesten to prosent av norske elever har opplevd å bli mobbet av autoritetspersoner, og det bekymrer Barneombudet.

– Elevene skal ikke oppleve at lærerne, som de skal ha et tillitsforhold til, krenker eller mobber. Det er totalt uakseptabelt, og det er viktig at skolene tar dette på alvor og ikke mener det er elevenes skyld. De må gripe fatt i det raskt, sier Botnan Larsen.

– Må løses på skolen

– Unnfallenhet og fornektelse er et stort problem. Alle vet om det, men vi snakker om det over en øl eller en joggetur – ikke i den konteksten der det skal løses, nemlig på skolen, sier Trond Hansen Riise, som er leder for beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal.

Han berømmer Østfold fylkeskommune for å ta tak i utfordringen.

– De elevene som utsettes for elevmobbing har også forhøyet risiko for å bli utsatt for lærermobbing. Det er veldig alvorlig, og derfor syns jeg det er tøft å angripe dette så direkte som man gjør her, sier Hansen Riise.

Elev, lærling og mobbeombud i Østfold, Henrikke Bugsø-Aarseth forteller at bakgrunnen for seminaret var at fylkeskommunen ønsker et tydeligere søkelys på en problemstilling det snakkes for lite om.

– Mobbing mellom elever dominerer bildet, men likevel finnes også det vi kaller autoritetsmobbing. Hvis læreren setter standarden i klasserommet kan elevene kaste seg på og fortsette å mobbe, sier Bugdø-Aarseth.

Bevisstgjøring

Hun har selv mottatt flere henvendelser fra både elever og lærlinger som føler seg mobbet av lærere og arbeidsledere, og mener det er nødvendig at autoritetspersoner går foran som et godt eksempel.

– To ting som er veldig viktig for en lærer er å ha en tydelig klasseledelse og god relasjon med elevene sine, det staker kursen for hvordan elevene har det.

Også Elevorganisasjonen forteller at de mottar flere henvendelser fra elever og lærlinger som føler seg mobbet av voksenpersoner.

– Mange elever vet heller ikke hvor de skal gå dersom en lærer mobber fordi man vanligvis ville gått til læreren med en mobbesak når man først tør, sier leder Birk Blekken i Elevorganisasjonen i Østfold.

Han er enig i at autoritetsmobbing er en lite omtalt problemstilling.

– Det er derfor det er så viktig at man har dette seminaret, fordi man blir bevisstgjort på hvilke rettigheter man har. I tillegg må selvfølgelig voksne ta en runde med seg selv og huske på at vi er ungdom, vi er i en sårbar situasjon og de må passe på oss, rett og slett, sier Blekken.