Annonse
UTSTYRSMANGEL: Maskinparkene ved teknikk- og industrilinjene i Østfold, som her på Glemmen videregående skole i Fredrikstad, tilfredsstiller ikke bedriftenes og utdanningens krav.

Maskinmangel gjør elevene mindre rustet for industrien

Det er behov for en kraftig opprusting av maskinparken på TIP-linjene ved flere yrkesskoler i Østfold, mener fylkesrådmannen, som også ønsker et tettere samarbeid mellom skoler og bransje.

Annonse
Fredrikstad24

I de nasjonale rapportene «Utstyrt for læring?» og «Godt nok eller best mulig», går det fram at Østfolds yrkesfaglige videregående skoler ligger under landsgjennomsnittets utstyrskvalitet.

Særlig på TIP-linja, teknikk og industriell produksjon, er situasjonen prekær.

Avhengig av bedriftene

– Når du starter på TIP, skal du samlet sett på landsbasis kunne ende opp med ett eller flere av rundt 85 ulike fagbrev. Mange av disse er vi avhengig av næringslivet for å få promotert for elevene fordi vi mangler det rette utstyret. Alt av maskiner og utstyr koster mer enn det er rom for i et årsbudsjett, slik at en oppgradering vil kreve ekstraordinære bevilgninger. En annen årsak er at noen maskininstallasjoner er for store til at skolene har plass til dem, forteller utdanningsleder for TIP ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad, Cathrine Monsen.

Fylkesrådmannen har på bakgrunn av rapportene, og påtrykk fra skoler og bedrifter, bedt om politisk behandling av den alarmerende utstyrssituasjonen. Det bes blant annet om en utredning av mulighetene for et tettere samarbeid mellom skolene og bedriftene de rekrutterer til.

– Det grunnleggende utstyret har vi, men bransjen vi rekrutterer til blir stadig mer robotisert og mer teknisk. Da er ikke engang utstyr fra under 20 år tilbake godt nok, understreker Monsen overfor Dagsavisen Østfold.

– Mer utplassering

Foruten et tettere utstyrssamarbeid mellom bransje og utdanning, vil fylkesrådmannen i neste økonomiplanperiode jobbe for å utjevne forskjellene i utstyrssituasjonen mellom skolene. En kombinasjon av oppgradering av utstyr og et mer utstrakt samarbeid med bedrifter skal sørge for at elevene blir bedre rustet for å møte industrien de skal jobbe i. Yrkesopplæringsnemnda i Østfold gikk i går inn for å støtte innstillingen, før saken skal videre i det politiske systemet.

– Maskinparken vi har i dag henger langt etter, så dette er vi veldig glade for. Jeg tenker at de to pluss to årene i utdanningsløpet ikke må være så atskilt, og at vi i større grad kan ha utplassering i deler av opplæringen. Det vil alle vinne på, mener Monsen, og legger til:

– Nå må politikerne lytte, så vi kan løse dette mest mulig kostnadseffektivt og tidsriktig.

Annonse