Lettet over å kunne debattere politikk igjen

– Jeg har registrert at plassen min ville henge i en tynn tråd hvis meningsmålingene hadde vært valgresultat.

Av Paul Norberg

Hvem: Svein Roald Hansen (68)

Hva: Stortingsrepresentant for Østfold Ap med 16 års ansiennitet på Stortinget, medlem av finanskomiteen.

Aktuell: Ville falt ut av Stortinget hvis det var valg i dag, viser ferske målinger.

Meningsmålingene har for Ap vært svake over en viss tid. Hvordan skal partiet reise seg igjen?

– Jeg har registrert at plassen min ville henge i en tynn tråd hvis meningsmålingene hadde vært valgresultat. Men etter en lang tid uten virkelige politiske debatter, har vi nå heldigvis begynt å debattere politikk igjen. Det nylig avholdte landsstyremøtet har gitt oss ny giv, noe som blant annet stortingsdebatten om regjeringsplattformen viste. Både i Arbeiderpartiet og i andre partier er det en lettelse over å kunne debattere reelle politiske spørsmål igjen.

Hva synes du om den politiske situasjonen nå?

– Norge har vært i en underlig situasjon lenge. Ikke bare med tanke på «metoo»-debattene. Men siden valget sist høst har det kommet få politiske utspill, som følge av at Høyre og Frp ha ventet på en avklaring med Venstre. Nå har den omsider kommet, og da begynner det politiske livet å normalisere seg.

En av de første sakene Ap markerte seg på var integreringsdebatten. Innebærer utspillene en hardere linje fra Arbeiderpartiets side?

– Vi kommer til å føre en tydelig politikk, som klart skal vise skillelinjene mellom opposisjonen og regjeringen. I integreringsdebatten er det viktig å slå fast at de som kommer til Norge er villige til å delta i det norske samfunnet, og ikke henge seg opp i hva de er vant til fra «gamlelandet».

Dere har retorisk fjernet begrepet «human» i integreringspolitikken. Hvorfor?

– I en debatt kan vi ikke henge oss opp i ett eller flere begreper som ikke blir nevnt. Det må ikke overtolkes at ordet «human» ikke blir brukt i alle sammenhenger. Det er innholdet i sakene som er viktig. Der har Ap lansert hele 22 forslag som vi ser som nødvendige for å sikre god integrering. Nå gjelder det å få gjennomslag for den politikken vi fører.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mye, og er glad i biografier, politiske bøker og krim. Det er én bok jeg vil trekke fram som spesielt interessant. «When China Rules the World». Det er en bok som gir godt innsyn i Kinas historie og kultur.

Hva gjør deg lykkelig?

– I min fase av livet, er det samvær med barnebarna.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg holdt meg nok ikke til noen spesielle helter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det foretrekker jeg å holde for meg selv.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg går i 1. mai-tog hvert år. Det grunnleggende er da å demonstrere for et bedre samfunn.

Er det noe du angrer på?

– Det kan være mye. Men det er lite fruktbart å henge seg opp i det som allerede er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Donald Trump. I en heis ville det kanskje vært mulig å få noen alvorsord med ham.