TOMTA: Daglig leder Thor Martinsen i Lervik IF på sletta som etterhvert skal romme det nye helsehuset i bygda.

Lervik IF tok initiativ til helsehus da lokalt tilbud ble truet

Da det lokale legekontoret og treningssenteret hintet om å flytte fra bygda, fikk Lervik Idrettsforening den lyse ideen om å ta saken i egne hender.

– Vi bruker legen på Manstad, og hørte at de var på utkikk etter nye lokaler. Samtidig var de som driver treningssenter ute i Engelsviken også på leting etter et nytt sted. Da kom tanken om at vi kanskje skulle prøve å få til noe her. Den har fått utvikle seg, og det har tatt noen år, men nå er det i boks, sier en tydelig stolt Thor Martinsen, daglig leder i Lervik IF.

Idrettslaget med rundt 700 medlemmer har hovedsakelig de tre grendene Manstad, Engelsviken og Lervik utenfor Fredrikstad som nedslagsfelt, og brennende engasjement for et levende lokalsamfunn.

– Da vi startet opp hele prosjektet kalte vi det «Vestbygda grendesenter – en del av Lervik». Vi tenker ikke bare på idrettsforeningen, men på bygda generelt. Det å ta vare på de tilbudene vi har her – og legge til rette for både barn og voksne, forteller Martinsen.

– I dag er alle happy

De siste 20 årene har klubben jobbet aktivt for å styrke Manstads posisjon som naturlig samlingspunkt i nærmiljøet, blant annet ved å selge sitt gamle idrettsanlegg og flytte aktiviteten dit.

Og de rykker stadig nærmere målet, selv om veien til tider har vært kronglete.

– Det tok ti år før vi fikk alt på plass, og fikk solgt tomta der oppe for nesten ti millioner kroner – penger som ble brukt til å investere i klubbhus her og anlegget ellers. I dag er alle happy, selv om det sikkert var noen som hadde litt bange anelser den gangen, med et gammelt klubbhus de omtrent følte de hadde bodd i.

– Slik det har blitt nå er det helt fantastisk. Man har barnehage, barneskole og ungdomsskole – alt ligger her, og det kommer barn rett fra skolen til klubbhuset hver dag for å gjøre lekser før de går på trening, sier klubblederen.

Nå er altså et flunkende nytt helsehus i eiming. Lervik IF eier nemlig en femtedel av tomta de har flyttet til, og disponerer et stort uutnyttet område.

Har gjort sitt

Før jul ga politikerne i planutvalget i Fredrikstad – mot rådmannens anbefaling – grønt lys for å gå videre med det ambisiøse prosjektet, men selve byggingen og driften av huset overlater klubben til andre.

– Lervik IF har jobbet for å få dette til, og stått bak hele tida. Nå skal vi forhandle fram en avtale med en privat utbygger.

– For det første er det en stor investering, og usikkerhet rundt om vi får tak i nok midler til å bygge det selv. En annen ting er hvem som skal ta vare på det i ettertid. Da er det mer riktig å sette det bort, få tilbake det vi la ut av midler for tomtekjøpet i sin tid, og så får en privat aktør ta seg av resten. Vi er i dialog med flere nå, så det blir spennende å se hvor vi ender opp, sier Martinsen.

De har likevel gjort seg noen klare tanker om hva helsehuset skal fylles med.

– Det skal først og fremst bli legekontor og treningssenter, men vi vet også om fysioterapeuter som er interesserte. Hva annet vi kan få til innenfor helse – for eksempel tannlege eller apotek – vet vi ikke foreløpig, og det blir også litt opp til de som skal bygge, sier Martinsen.

Sikter mot neste høst

Nå håper han på fortgang hos kommunen, slik at den videre prosessen kan komme i gang.

– Jeg håper festeavtalen med kommunen er på plass før påske, og etter det er det en ren byggesak. Er vi heldige kan det bli byggestart rett før, eller rett etter sommerferien. Da vil det gå et års tid, så i løpet av høsten 2019 regner jeg med at det skal være noe på plass.

Martinsen trekker fram miljøaspektet som en annen viktig motivasjon for prosjektet.

– Både stat og kommune er veldig opptatt av miljø i dag, og all trafikken herfra til byen for å komme seg til lege eller treningssenter kan vi nå slippe ved å bygge her.

– Med den egne veien vi har bygd inn til tomta får vi også to innfartsårer til bygget, og slipper all trafikken bort til Manstad. Barn kan gå hit hvis de skal til lege, skole og idrettsaktivitet.

Frykter ikke hindringer

Idrettsforeningen sysler også med andre ideer for resten av tomta, som de ønsker å realisere over tid.

– Vi har blant annet nylig bygget et parkouranlegg, og har planer om en ny kunstgressbane og andre aktivitetsarenaer for å utvikle hele området. Det er en tomt på 16 mål, og det handler om å finne de rette tiltakene. Det kan være mange aktiviteter som får plass her – både for dem som er med i klubben, og de som ikke er det, fastslår Martinsen.

– Når man får et bredere tilbud her ute blir det mer attraktivt også. Vi ser at det stadig kommer folk flyttende hit fra Oslo og Ski fordi det er både skoler, idrettsanlegg og svømmehall på ett sted. Alt ligger til rette, spesielt for barnefamilier.

Han mener det eneste som eventuelt kan stikke kjepper i hjulene for helsehus-drømmen nå, er motforestillinger fra fylkeskommunen og Statens vegvesen. Det er likevel ikke en voldsom bekymring klubblederen sitter med.

– Vegvesenet har noen innsigelser når det kommer til utkjørselen fra tomta til Engelsvikveien, som er en fylkesvei. Det får vi eventuelt jobbe med, og ta når den tida kommer. Vi føler uansett at dette ikke kan bidra til å velte hele lasset, så nå er vi i gang med videre prosjektering, slutter Martinsen.