Annonse
HARDE PÅSTANDER: Fra kronikkforfatter Ingjerd Schou (H).

– Lauvås gjentar usannheter

Ingjerd Schou (H) og Helge André Njåstad (Frp) ut mot Ap-syn på jobbskaping og velferd i kommunene.

Annonse
Fredrikstad24

KRONIKK: Av Ingjerd Schou (H) og Helge André Njåstad (Frp), Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Slik er det når retorikken blir viktigere enn politikken.

Stein Erik Lauvås (Ap) tegner et feilaktig bilde av Frp/Høyre og regjeringens politikk for jobbskaping og velferd i kommunene. Han tegner et bilde av at 10 av 18 kommuner i Østfold har fått mindre enn lønns- og prisstigning i 2017. Dette stemmer ikke. Faktum er at også Østfold-kommunene nyter godt av vår satsing på kommuneøkonomi. Kommunenes økonomiske resultater i 2016 ser ut til å være de beste på mange år. Gode overskudd gir kommunene rom til å investere og sikre gode velferdstjenester, og styrke den økonomiske bærekraften i kommunen.

Les svaret fra Lauvås: - Tyder på at de har en dårlig sak

Likevel fortsetter Aps representant i Østfold, Stein Erik Lauvås å snakke usant om kommuneøkonomien, nå senest på Kommunenes Sentralforbunds (KS) konferanse før påske og i flere andre kanaler.
Driftsresultatet i kommunesektoren i 2016 forventes å bli over 4 prosent, viser en undersøkelse av KS. For kommunene anslås driftsresultatet til i størrelsesorden 4,0-4,2 prosent og for fylkeskommunene til 5,0 prosent. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2016 ligger klart over disse nivåene. I 2015 var driftsresultatene også meget gode, og likevel har tre av fire kommuner styrket resultatene ytterligere i 2016.

Teknisk beregningsutvalg har i forkant av årets første konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS gitt sin vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.  Driftsresultatene baserer seg på KS-undersøkelsen fra 18 fylkeskommuner og 194 kommuner.

Likevel fortsetter Lauvås å uttale seg usant. Vi skjønner at det er vondt og vanskelig å innrømme at noe går bedre enn da Ap styrte, men for innbyggere og kommuner er dette godt nytt. Lauvås skryter av Aps forslag til pengebruk til kommunene. Men det eneste vi vet om Ap-alternativet er at de har en skatteregning til norske arbeidsplasser – i by og i bygd – i en ukjent milliardklasse. Valget til høsten handler om at vi vil ha en politikk som gir flere arbeid som bidrar til statsbudsjettet, enn som lever av statsbudsjettet. Valget står mellom en Høyre/Frp-ledet regjering som vil skape mer, og en Ap-regjering som vil skatte mer. Det er lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser som betaler vår felles velferd.

Der de rødgrønne gjorde økonomien vår stadig mer oljeavhengig, startet regjeringen den helt nødvendige omstillingen for å gi Norge flere ben å stå på. Oljeprisfallet viste hvor rett vi hadde, og hvor feil de rødgrønne tok. Vente-og-se-politikken Ap forfektet da de styrte landet er ikke godt nok. Derfor forbedrer vi også offentlig sektor. En effektiv og god offentlig sektor er et konkurransefortrinn for næringslivet. Den bidrar til trygghet i hverdagen vår, den sørger for omsorg og pleie og kunnskap i skolen. Svartmalingen fra Sp og Ap om Frp og Høyres politikk var feil før valget i 2013, og den er feil i dag.

Faktum er at kommunenes reelle frie inntekter har økt mer i denne stortingsperioden enn i den forrige. Regjeringen sikrer reell vekst over statsbudsjettet, ekstra skatteinngang hjelper på, og mange kommuner styrer godt innenfor de rammene de har.
Kommunene må fortsatt gjøre prioriteringer innenfor sine rammer. Men elendighetsbeskrivelsen Ap og resten av opposisjonen har bedrevet står rett og slett ikke til troende. De har i tillegg glemt ordførerprotestene over stramme kommunebudsjetter da de selv styrte».

Annonse