Annonse
SAMFUNNSPROBLEM: Freddy Øvstegård (SV) påpeker at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og at det derfor er viktig med statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene for å sikre god nok kapasitet.

Krever svar fra Helse-Høie om overgrepsmottak

Nyvalgt stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) utfordrer helseministeren på statlig fullfinansiering av overgrepsmottak for å bedre bemanningssituasjonen. I Østfold må de avvise folk som trenger hjelp.

Annonse
Fredrikstad24

– Det er kjempealvorlig at overgrepsmottaket i Østfold må si nei til pasienter fordi de ikke har kapasitet til å følge dem opp, og jeg frykter at dette også gjelder flere steder, sier Øvstegård.

Les også: Sprengt kapasitet ved overgrepsmottaket

I forrige uke meldte Dagsavisen Østfold at det har vært en økende pågang av personer som oppsøker overgrepsmottaket for Østfolds innbyggere, som er plassert på Helsehuset i Fredrikstad. Bare så langt i år har hele 63 pasienter vært innom mottaket, mot 72 i hele 2016, og trykket er så stort at de ikke har mulighet til å hjelpe alle.

– Vi får henvisninger fra fastleger og helsesøstre for pasienter som har blitt utsatt for overgrep tidligere, men vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp dem som ikke har kommet til oss med en gang, sier leder ved overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen.

Én av ti

En av grunnene er at mottaket kun har psykolog i 20 prosent stilling, og det holder ikke mål, mener Freddy Øvstegård.

– Her har systemet sviktet. Vi vet at én av ti kvinner opplever voldtekt eller seksuelle overgrep i løpet av livet, og da er dette et samfunnsproblem. De som oppsøker overgrepsmottakene er i en ekstremt sårbar situasjon og trenger hjelp fra kompetent helsepersonell. Da trenger man mottak over hele landet med god nok kapasitet til å følge opp alle som ber om det, sier stortingsrepresentanten.

Når Stortinget trer sammen i oktober, vil 22-åringen ved første anledning stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren angående bemanningssituasjonen ved landets overgrepsmottak.

Krever regjeringssvar

– Det er grunn til å spørre om situasjonen i Østfold også er tilfelle ved andre overgrepsmottak. Derfor vil jeg fremme et skriftlig spørsmål til ansvarlig statsråd Bent Høie om regjeringen kan gå god for bemanningen på mottakene.

SV har tidligere foreslått å bevilge 75 millioner kroner til statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene, og Øvstegård ønsker nå å løfte dette forslaget på nytt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) understreker at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for overgrepsmottakene.

– Positiv utvikling

– Dette ble gjort for å sikre tydeligere ansvarsforhold og forutsigbare rammebetingelser. Det er derfor helseforetakene som må sørge for at overgrepsmottakene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, sier han.

Statsråden forteller videre at departementet ikke mottar noen egen rapportering om bemanningssituasjonen ved overgrepsmottakene, men at Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har gjort en kartlegging av status for mottakene ved årsskiftet 2016/17.

– Her konkluderes det med at det har skjedd en positiv utvikling og at flere forhold har blitt tatt tak i ved omorganiseringen, sier Høie.

Til slutt poengterer han at overgrepsmottakene allerede i dag hovedsakelig finansieres med statlige midler fordi de får midlene sine over de regionale helseforetakenes budsjetter.

Annonse