NYTTIG: 10. klassingene Daniel Hammersborg Hambro, Selma Tonette Høyås Risnes og Czarek Lipiec ved Råde ungdomsskole syns det er viktig å lære om personlig økonomi tidlig. Her får de veiledning av Knut Berglie fra Econa.

Kort vei til «Luksusfellen»

Finansnæringen mener personlig økonomi bør tydeligere inn i skolens læreplaner. Enn så lenge underviser de selv elever på frivillig basis.

– Jeg syns det er fint å få undervisning i noe man kanskje ikke tenker så mye over når man er ung, sier Czarek Lipiec, som går i 10. klasse på Råde ungdomsskole.

Sammen med resten av klassen har han nettopp vært gjennom en dobbeltime med undervisning i personlig økonomi, med to økonomer fra interesseorganisasjonen Econa som gjestelærere. Elevne er enige om at det har vært en nyttig økt.

– Dette er noe man faktisk får bruk for. Jeg syns det hadde vært lurt om alle fikk undervisning i dette, for det er et veldig viktig tema, sier Czareks klassekamerat Selma Tonette Risnes Høyås.

– Lære tidlig

Men slik er det ikke i dag. Ifølge både Econa og hovedorganisasjonen for finansnæringen, Finans Norge, er det litt for tilfeldig hvor mye norske skoleelever lærer om privatøkonomi. Og det er synd, mener fredagens gjestelærere i Råde, Knut Berglie og Jens Petter Skaug.

– Alle her har jo bankkort, og man får det egentlig før man lærer å bruke det. Det er et gap der, og vi mener absolutt at man bør få mer personlig økonomi inn i skolen.

Econa tilbyr sitt undervisningsopplegg OPP (oversikt, prioritering og planlegging) gratis, men det er opp til skolene selv å finne tid til et besøk, og Råde er den første ungdomsskolen i Østfold som har kastet seg på.

– Jeg meldte meg frivillig til dette fordi jeg mener «Luksusfellen» er det grelle eksempelet. Jeg vil ha færrest mulig folk dit, og hvis du lærer tidligere å få oversikt, prioritere og planlegge så er det kanskje ikke så vanskelig, sier Berglie.

Ønsker mer tid

For to år siden tok Finans Norge initiativ til å danne nettverket «Skolemeny» etter oppfordring fra «forbruksminister» Solveig Horne. Dette er et nettverk som tilbyr undervisningsressurser og materiell til skoler innenfor temaet personlig økonomi, hvor blant annet Econa og en rekke andre aktører bidrar med ulike kursopplegg.

– Vi ser at det er alt for lite undervisning i personlig økonomi i skolen i dag. Derfor ønsker vi å få det mer inn i læreplanene slik at det blir en systematikk og nok tid til å lære om dette, sier fagsjef Hilde Johansen i Finans Norge.

De har tidligere gjennomført spørreundersøkelser om personlig økonomi i skolen blant både foreldre og lokalpolitikere, og et klart flertall av begge grupper mener dagens opplæring er for dårlig.

– Å lære om personlig økonomi er på mange måter viktigere nå enn tidligere, fordi samfunnet i dag i større grad er basert på individuelle valg. Man må blant annet spare i tidligere alder for å skaffe nok egenkapital. Mange av dagens barn og unge er vant til å ha mer penger mellom hendene og utsettes også for et stort forbrukspress.

– Da er det viktig å lære om budsjettering og prioritering av egen økonomi, og ikke alle får denne hjelpen hjemmefra. Vi vet at dårlig økonomisk adferd ofte går i arv, og at det kan være vanskelig å orientere seg, sier Johansen.

– Godt dekket

Tidligere har Finans Norge tatt til orde for et eget fag innenfor personlig økonomi, men nå er de mest opptatt av at det får en naturlig plass i skolen for alle elever.

– Vi er spente på det nye tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» som skal innføres fra 2020. Vi vet jo ennå ikke hva det skal inneholde, men vi tenker at personlig økonomi er noe som kan trekkes inn i flere fag, sier Johansen.

Fra regjeringshold hevdes det at temaet allerede er ivaretatt i norsk skole.

– Personlig økonomi er godt dekket i dagens læreplaner, både i samfunnsfag og matematikk. På ungdomsskolen skal elevene lære om bruk av kredittkort, og de skal kunne sette opp regnskap og budsjett for sitt eget forbruk. I videregående opplæring er økonomi fortsatt et av hovedområdene, sier politisk rådgiver Syver Hanken (H) i kunnskapsdepartementet.

– Ta det med hjem

Han mener også at søkelyset på privatøkonomi vil bli ytterligere styrket i årene som kommer.

– Vi har startet arbeidet med å fornye fagene i skolen. Her skal det prioriteres tre tverrfaglige temaer, og ett av dem er folkehelse og livsmestring. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Kunnskap om privatøkonomi og forbruk er viktig for å mestre livet, sier Hanken.

Andreas Johansen Heier er til daglig mattelærer for 10. klassingene på Råde ungdomsskole. Han er svært fornøyd med å ha fått hjelp til å gi elevene sine et bedre innblikk i privatøkonomi.

– Jeg tenker at dette er et nyttig emne for elevene å ha kjennskap til. Det er fint å ha oversikt over økonomien sin, og det tenker jeg at vi er for dårlige til å bake inn i ordinær matematikkundervisning, sier læreren.

For økonomene Knut Bratlie og Jens Petter Skaug er det viktig å etterlate et inntrykk hos elevene som de tar med seg videre.

– Vi håper elevene sitter igjen med en god opplevelse. Det beste er hvis de kommer hjem til foreldrene og sier at «nå skal vi se litt på OPP og lage et budsjett for min neste måned», sier Skaug.

Vi vet at dårlig økonomisk adferd ofte går i arv.

Hilde Johansen, Finans Norge