Tar Østfold med inn i viken: Ole Haabeth (Ap) passer på å ivareta Østfolds interesser i arbeidet fram mot Viken-regionen som skal opprettes i 2020. Han synes det er synd at det ikke blir en tredeling av administrasjonen, men satser på å få strategiske jobber til Nedre Glomma likevel.

Klubbet ned i første Viken-runde

Fylkesordfører Ole Haabeth er skuffet over at Østfold tapte kampen om en tredeling av administrasjonen i Viken fylkeskommune. Nå blir det viktig likevel å kapre sentrale funksjoner til Sarpsborg, slår han fast.

Fredrikstad24

– Østfold fylkesting gjorde et vedtak om at vi ønsker en tredeling av administrasjonen, og at vi ønsker å benytte de eksisterende administrasjonsstedene og heller bruke penger på skolebygg. Men de to andre fylkene har gjort vedtak om å ha hovedsetet på Lysaker i Bærum og en enhet i Nedre Glomma, sier Haabeth, som er skuffet.

NRK Østfold omtalte først saken i dag.

Sentrale funksjoner hit

– Jeg sitter med mandat fra Østfolds befolkning, og må ivareta Østfolds interesser inn i dette.

– Er dette et scenario vi kan vente oss framover; at Østfold stemmes ned av de to andre fylkene?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi må ikke glemme at vi skal ha en administrasjon her også, og det blir viktig. Men ut fra et økonomisk perspektiv og en mest mulig desentralisert modell, ønsket vi en tredeling, men det ble altså ikke vedtatt.

– Men hvilke stillinger snakkes det om at skal ligge i Nedre Glomma?

– Vi har sagt at det skal være sentrale funksjoner, blant annet innen opplæring og regional utvikling. Det skal ikke bare være servertjenester som arkiv og regnskap, for vi må få mest mulig likeverdighet her. Lederposisjonene blir på Lysaker, og det er for så vidt greit nok, men vi må tilby våre nåværende og framtidige arbeidstakere gode arbeidsforhold, som gjør at de ikke trenger å bruke så mye tid på å pendle.

– Hvordan da?

– Blant annet må vi kunne få gode ordninger med fjernarbeid, så man ikke trenger å reise til Lysaker hver dag.

– En liten seier

Haabeth sier at de politiske arbeidsplassene vil være på Lysaker, men at det er et ønske om at møtene holdes rundt omkring i hele fylket.

– Vi må bruke fylket, og politikerne skal bli kjent med hele fylket, slår han fast.

Som skrevet tidligere, skal fylkesmannfunksjonen deles i tre, med hovedsete i Moss. De to andre plassene blir i Drammen og Oslo. Fylkesmannens embete vil også omfatte hovedstaden.

– Det er klart at det er en liten seier for Østfold at vi får Fylkesmannens sete i Moss. Vi gjør oss gjeldende, og det er viktig at Østfold fortsetter å gjøre det inn i framtiden også. Vi må vise at vi er gode, og at vi har noe å tilby fellesskapet, sier Haabeth.

– Men man snakker fortsatt mye om de tre fylkene isolert sett, og lite om Viken som helhet?

– Ja, det er egentlig veldig naturlig. Vi politikere er valgt av våre innbyggere og må representere dem. Politikerne som velges i 2019 får mandat fra hele Viken, men jeg sitter med mandat fra Østfolds befolkning, og må ivareta deres interesser.

– Men i valget 2019, er du ikke redd for at vi havner i en situasjon der man stemmer på politikere man ikke kjenner til?

– Jo, men sånn har man argumentert ved fylkestingsvalg tidligere også; at man ikke kjenner politikerne fra de andre byene.