TILSTO: Mannen ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel, men vil trolig kunne sone straffen med fotlenke slik at han kan beholde jobben og fortsette å betjene lånet.

Jukset til seg boliglån på 2,4 mill.

To ganger lyktes Fredrikstad-mannen i å få høyere boliglån gjennom å forfalske dokumenter – på tredje forsøk ble han avslørt.

Fredrikstad24

Det var i mars 2014 at mannen i 30-årene første gang jukset til seg et kunstig høyt boliglån på drøyt 2,2 millioner kroner gjennom å forfalske meglertaksten på boligen sin, og sette den rundt 200.000 kroner høyere enn eiendomsmegleren.

«Siktede søkte og fikk innvilget et høyere boliglån enn han ellers ville fått. Det er ingen tvil om at dette kunne medført et tap for banken, som fikk en dårligere sikkerhet enn forespeilet», heter det i domsslutningen fra tingrettsdommer Sissel Rostad.

Avslørt til slutt

I september 2015 tok mannen i bruk samme metode for å få oppjustert lånet til nesten 2,4 millioner kroner. Ved å øke taksten ytterligere fikk han også innvilget denne søknaden.

Først i oktober 2016 – da mannen søkte tre forskjellige banker om nytt lån på 2,5 millioner – ble den gjentatte dokumentforfalskningen oppdaget og anmeldt. Denne gangen endret han igjen på dato og markedsverdi i taksten, i tillegg til å gjøre endringer på sin ektefelles lønnsslipp.

Mannen ga tidlig en fullstendig tilståelse. Retten fant det bevist at han har gjort det han var anklaget for og at forklaringen hans stemte.

Fotlenke

Mannen er i Fredrikstad tingrett nylig dømt til ubetinget fengsel i 120 dager for fire brudd på straffeloven, som alle handler om dokumentfalsk til egen vinning.

I formildende retning la retten vekt på tilståelsen og at lånet hele tida er betjent uten mislighold.

Han vil derfor trolig få innvilget ønsket om å sone med fotlenke i stedet for i fengsel. Slik vil han dermed kunne beholde jobben og fortsette å betjene lånet.

Mannen vedtok dommen på stedet.