Annonse
TREKKPLASTER: Skuespiller Dennis Storhøi hjelper Næringsriket Østfold, fylkeskommunen og omdømmeprosjektet Mulighetsriket med å finne 12 Østfold-ambassadører.

Jakter 12 Østfold-ambassadører

Østfoldinger som brenner for fylket skal inn i et eget ambassadørprogram – for å skape positive assosiasjoner til fylket og gi næringslivet et løft.

Annonse
Fredrikstad24

 

Med skuespiller Dennis Storhøi som trekkplaster, jakter det nystartede omdømmeprosjektet «Mulighetsriket» 12 østfoldinger mellom 25 og 40 år. De skal bli ambassadører – og viktige stemmer for Østfold-samfunnet.

– En typisk oppgave kan for eksempel være å profilere Østfold godt i sosiale medier, men man kan også bli spurt om å holde foredrag eller profilere fylket i andre sammenhenger. Det viktigste er å fortelle gode historier fra Østfold-samfunnet, og gjøre flere oppmerksomme på alt vi kan tilby, sier Arild Bjørn Hansen i Mulighetsrikets styringsgruppe.

– Skal heve kunnskapen

Han er regiondirektør i SpareBank 1, og har sammen med bankens to stiftelser i Østfold og Akershus lenge jobbet med ideen om et eget ambassadørprogram for Østfold.

– Ambassadørene skal heve kunnskapen og kompetansen om Østfold. Slik tror vi flere vil få øynene opp for mulighetene i fylket vårt, og ønsker å etablere seg med bolig, næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser her, forklarer Hansen.

Gode historier

Da Mulighetsriket dukket opp, valgte partene å slå seg sammen i jakten på dyktige Østfold-stemmer. Ambassadørene må ha Østfold-tilknytning og brenne for hjemfylket sitt. Gjennom programmet skal de 12 utvalgte få muligheten til å utvikle seg og sin stemme, og bidra til å få fram de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet.

Les også: Under navnet "Mulighetsriket" skal Østfold styrke næringslivet

Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen leder Næringsriket Østfold, partnerskapet som står bak Mulighetsriket. Hun tror ambassadørprogrammet er et klokt grep som vil bidra til økt kunnskap og interesse.

– Målet er å få fram flere fortellinger fra Østfold, og på sikt skape flere arbeidsplasser i fylket vårt, sier hun.

FAKTA: Mulighetsriket og ambassadører

* Mulighetsriket heter det nye prosjektet, som de neste årene skal bidra til å løfte Østfolds omdømme og profilere fylket slik at næringsliv og antall arbeidsplasser får seg et løft i “arbeidsledighetsfylket”.
* Nå jakter prosjektet 12 personer til et ambassadørprogram som starter i november og varer i ett år.
* De 12 vil få bred innsikt i og kunnskap om næringsliv, samfunnsliv, historie og geografi i Østfold, besøke steder og bedrifter og utvide nettverket sitt til eksempelvis beslutningstakere fra næringslivet, det offentlige og politikere. I tillegg får ambassadørene utviklet egne kommunikasjonsferdigheter.
* Kriterier for søkerne, med frist 8. oktober, er:
* Tilknytning til, et brennende engasjement for og tro på Østfold – må tørre å gå i front og ha tro på seg selv – teft for forretningsmuligheter og verdiskapning – lagspiller – 25 til 40 år, men programmet åpner også for å velge både yngre og eldre kandidater.
* Arbeidet er ulønnet, men også gratis å delta i.

Annonse