UNDERSKRIFTSKAMPANJE: På nettstedet minsak.no kan innbyggere fremme forslag i sin kommune, og ved flere enn 300 underskrifter må saken opp til politisk behandling i kommunen inne seks måneder. Kampanjen for å forby DNM-askjoner i Fredrikstad nådde underskriftsmålet på godt under to dager.

Innbyggerinitiativ for å forby naziaksjoner i Fredrikstad

En kampanje for å forby Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) å gjennomføre nye aksjoner i Fredrikstad har samlet inn 350 underskrifter på to dager. Nå må bystyrepolitikerne ta stilling til forslaget.

Lørdag var representanter fra DNM på plass i Fredrikstads gågate for å dele ut flygeblader. Det er ikke første gang den nazistiske organisasjonen har gjennomført denne typen aksjoner i byen, og det skaper reaksjoner blant innbyggerne.

– Det er trist at de igjen får lov til å spre sitt rasistiske budskap. Historien har fortalt oss alt om hva nazismen fører med seg. Dette er den samme splittende og hatefulle propagandaen vi har sett konsekvensene av før, sier Dan André Syversen i Fredrikstad Rødt.

Politiet gir tillatelse

I juli i fjor var han initiativtaker til motdemonstrasjonen da DNM skulle gjennomføre sin første store marsj på norsk jord – i Fredrikstad. Politiet sa til slutt nei til nazimarsjen, som i stedet ble gjennomført i Kristiansand. Det ble likevel arrangert et tog mot nazisme i Fredrikstad i september.

– Da klarte vi på kort varsel å samle 1.200 mennesker, et tydelig signal om at disse holdningene ikke er velkomne i byen vår, sier Syversen.

Lørdag hadde DNM fått politiets samtykke til å aksjonere.

– Vi behandler alle søknader likt, som en del av vår oppgave med å sikre ytringsfriheten. Det er kun frykt for alvorlige forstyrrelser av ro og orden som gjør at vi kan forby slike markeringer, slik det ble gjort i forbindelse med den planlagte marsjen i fjor sommer, sier ordenssjef Inge Jensen i Fredrikstad-politiet.

– Men det er ingen hemmelighet at vi var til stede i gågata lørdag for å passe på at alt gikk lovlydig for seg, fortsetter han.

Les også: Høyreekstrem fremmarsj

Åpner for sentrumsnekt

I kjølvannet av flygebladaksjonen har det blitt opprettet et innbyggerinitiativ for å få Fredrikstad kommune til å forby DNM å ha stands i byen. Kampanjen har allerede fått godt over de 300 underskriftene som kreves for at forslaget skal bli behandlet innen seks måneder.

– Fra et politisk perspektiv er det på ingen måte ønskelig at disse aksjonene finner sted. Jeg vet også at det er en del bekymring fra næringslivet fordi folk styrer unna butikkene i gågata under aksjonene, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

Han kan dog ikke love at innbyggerinitiativet får fullt gjennomslag i bystyret:

– Så lenge man ikke ytrer seg på tvers av lovverket er det vanskelig med et generelt forbud. En mulighet kan være å nekte DNM å aksjonere i sentrum.

Folkemøte

Syversen stiller seg helhjertet bak innbyggerinitiativet, og håper kommunen i alle fall vil forby nye aksjoner på egen grunn. Tirsdag er det åpent folkemøte på frivilligsentralen om nettopp antirasisme og bekjempelse av nazisme.

– Vi må være på vakt, for dette er en stadig voksende bevegelse. Derfor ønsker vi å samle så mange som mulig for å diskutere hva vi kan gjøre for å motvirke denne utviklingen, sier Syversen.