Hvaler ligger best an til å innfri ny bemanningsnorm

Kun halvparten av de 18 Østfold-kommunene hadde seks barn eller færre per ansatt ved utgangen av 2017. – Småkommunene har nok bedre forutsetninger enn de store, mener barnehageleder på Hvaler.

– Jeg tenker at hvert enkelt menneske blir mer synlig i en liten kommune. Politikerne er ofte enten foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler. Da blir det mer personlig, og for barnehagene har det vært en fordel, sier virksomhetsleder Kirsten Elvsveen ved Hauge barnehage i Hvaler kommune.

1. august i år innføres den nye nasjonale bemanningsnormen i norske barnehager. Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år per voksen, og maksimalt seks barn over 3 år per voksen.

Prioriteringer

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er Hvaler blant kommunene i Østfold som ligger best an med tanke på å innfri kravene, og Elvsveen tror kommunen skal komme helt i mål i løpet av måneden som gjenstår.

– Politikerne på Hvaler har vært opptatt av tidlig innsats, og at de har prioritert tilbudet til de yngste i kommunen i år der andre har skåret ned for å tilpasse seg stramme kommunebudsjetter, sier hun.

På landsbasis er det 2.300 av totalt drøyt 5.200 barnehager som mangler nok ansatte til å innfri kravene, noe de har en frist på drøyt ett år etter innføringen av normen til å klare.

– Jeg har jobbet i barnehagesektoren i 40 år, og har vært med på hele reisen. Først fikk vi full barnehagedekning, og denne bemanningsnormen på toppen vitner om kvalitetssatsing for ungene våre – framtidens politikere, fastslår virksomhetslederen på Hvaler.

Samtidig skulle hun ønske at det hadde fulgte mer penger med stortingsvedtaket.

– Det er veldig dumt at det ikke er fullfinansiert. Dette handler om folk, og folk koster penger. Man må få inn de som er opptatt og interesserte i å jobbe i barnehage, og det er en litt lenger prosess, spesielt i større byer og kommuner, sier Elvsveen.

– Satser stort

I den andre enden av skalaen finner man Sarpsborg, som er blant kommunene som i dag har flest barn per ansatte.

– Det skyldes blant annet at vi i mange år hadde en anstrengt økonomi. I tillegg ble det i 2012 vedtatt å bygge fem nye, store barnehager, og nå driver vi mer effektivt, sier kommunesjef for oppvekst i Sarpsborg kommune, Kristia Svendsen.

Hun forteller at det er lagt inn midler i de to kommende kommunebudsjettene for å oppfylle kravene.

– Vi har begynt å tilsette, men kommer nok ikke helt i mål før 1. august 2019, sier Svendsen.

Samtidig som bemanningsnormen innføres det også en ny pedagognorm som sier at halvparten av de ansatte skal være barnehage- eller førskolelærere, og der har Sarpsborg lenge vært innafor.

– Hva som gir bedre tjenester er et definisjonsspørsmål, og det er flere ting som spiller inn en antall barn per ansatt. Vi mener at større barnehager gir et bedre faglig miljø, og har derfor valgt å satse på dette for å øke kompetanse- og erfaringsutvekslingen blant de ansatte, slutter Svendsen.

– Strekker seg langt for å innfri

– Mange private barnehager har bevisst hatt litt flere barn per ansatt for å ha økonomi til å ansatte flere barne­hagelærere, sier PBL.

– Tilskuddet per barn i private barnehager varierer med opp til 100.000 kroner per år. Det betyr at forutsetningene for å innfri et nytt nasjonalt krav om bemanning varierer veldig mellom de ulike private barnehagene, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

De er derfor, i likhet med de fleste andre i barnehagesektoren, opptatt av at det må følge mer penger med bemanningsnormen.

– Vi har vært bekymret for konsekvensene dersom det innføres en ny norm uten at denne er finansiert. Det vil sette driften av mange barnehager i fare og føre til at en del må kutte på andre viktige områder som vikarer, kompetanseheving og vedlikehold.

– Nå har Stortinget gjort viktige vedtak i saken som vi håper og tror kan sikre at satsingen virkelig gir bedre barnehager for barna.

– Kompetanse

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at de private barnehagene ligger dårligere an enn de kommunale med tanke på antall barn per ansatte, men det er ikke Iversens største bekymring.

– I gjennomsnitt er grunnbemanningen litt bedre i de kommunale barnehagene, mens private barnehager har litt bedre pedagogtetthet. Kompetansen til de ansatte som er i barnehagen er avgjørende for kvaliteten på tilbudet, ikke bare antall ansatte, sier han.

– Derfor må ikke ny bemanningsnorm bli en sovepute for en sektor som fortsatt må strekke seg for å gi barn og foreldre et enda bedre tilbud.

PBL organiserer de aller fleste private barnehager i landet, og kommunikasjonsdirektøren føler seg trygg på at medlemmene deres skal komme i mål innen fristen.

– Barnehagene jobber nå aktivt med å innrette seg etter de nye kravene. Mange vil få dette på plass raskt, mens andre vil trenge tida fram til 1. august 2019.

FAKTA: Barnehagebemanning

Stortinget har vedtatt en nasjonal bemanningsnorm som tilsier at det skal være maksimalt tre barn per voksen i alderen 0–3 år og maksimalt seks barn per voksen i alderen 3–5 år. Bemanningsnormen innføres 1. august 2018, og barnehagene har fått ett år på seg til å innfri kravet.

I Østfold-kommunene var situasjonen slik ved de kommunale og private barnehagene per 15.12.2017:

Aremark: 5,4
Askim: 6,0
Eidsberg: 6,1
Fredrikstad: 6,2
Halden: 6,4
Hobøl: 6,3
Hvaler: 5,5
Marker: 5,7
Moss: 6,0
Rakkestad: 6,7
Rygge: 6,6
Rømskog: 5,5
Råde: 6,5
Sarpsborg: 6,6
Skiptvet: 5,9
Spydeberg: 6,0
Trøgstad: 6,2
Våler: 5,9
Østfold totalt: 6,3
Nasjonalt snitt: 6,0

Kilde: Utdannings­direktoratet/NTB