I DET BLÅ: Det er fortsatt uvisst hva Østfoldhallen skal fylles med etter at fotballkretsen har kastet inn håndkleet. Både eierne, klubber, Fredrikstad kommune og fylkeskommunen vurderer fremtidig aktivitet.

Holder halldøra på gløtt

Fredrikstad er positive til å bidra til fortsatt aktivitet i fylkets eneste innendørs fotballhall, mens Sarpsborg er mer lunkne.

– Fredrikstad idrettsråd har fått i oppdrag å gå i dialog med klubbene om hva slags behov de har, om det er en ren fotballhall eller til multiaktivitetsbruk, sier virksomhetsleder for idrett i Fredrikstad kommune, André Flatner om kommunens arbeid opp mot Østfoldhallen.

Mandag meldte Dagsavisen at Østfold fotballkrets kaster inn håndkleet med tanke på fremtidig drift av den store innendørs kunstgressflaten på Rolvsøy.

– Eierne avgjør

Hallen eies av Storebrand og driftes av Thon Eiendom, som har signalisert at de ønsker mer helårsbruk, og ideelt sett ønsker å gjøre om hallen til en aktivitetspark. Rolvsøy IF har på sin side kastet seg inn i kampen for å sikre at fotballen fortsatt får hovedrollen.

– Det er kjent at eiersiden sitter med noen alternative løsninger for fremtidig bruk. En endelig ombygging må inn til byggesaksavdelingen for vurdering, men sånn jeg har forstått det strider ikke en aktivitetspark med dagens reguleringsplan, sier Flatner om muligheten for å gjøre endringer i bruken av hallarealet.

Han forteller at politikerne i Fredrikstad vil få en sak til behandling i slutten av april, basert på innspillene Fredrikstad idrettsråd (FRID) får fra de lokale idrettslagene.

– Det har foreligget planer også tidligere fra ulike klubber, men det er viktig for oss å få et samlet innspill for å vite hvilke behov som er størst. Så må dette vurderes opp mot det totale anleggsbehovet, og legges fram for eierne av hallen.

– Vi er absolutt positive til å få til noe i Østfoldhallen, men det er ikke gitt at eierne går for den løsningen kommunen legger fram, utdyper Flatner.

På tvers av kommuner

Fredrikstad kommune har også inngått et interkommunalt samarbeid med Sarpsborg og fylkeskommunen for å se på det helhetlige idrettshalltilbudet i Nedre Glomma.

– Videre aktivitet i Østfoldhallen må ses i sammenheng med dette, sier Flatner.

I nabokommunen Sarpsborg er de ikke like opptatt av hallen på Rolvsøy.

– Vi deltar i en utredning i regi av fylkeskommunen, der man ser på både halløsninger for ballsport i tilknytning til Fredrik II i Fredrikstad og en ny friidrettshall på Greåker i Sarpsborg, sier kommunesjef for samfunn i Sarpsborg, Sigmund Vister.

– For Sarpsborgs del tenker vi primært haller i nærheten av skoler og sentrumsområdet, men vi vil ikke avvise en vurdering rundt Østfoldhallen. Vi er åpne for initiativer og ideer, men tenker først og fremst på Frederik II og Greåker, slutter han.