Annonse
ILDSJEL: Ellen Skauen Ruud har drevet Skauen Gård i Onsøy sammen med mannen sin i over 30 år, med kuer og gårdsbutikk med selvplukk av grønnsaker. Nå starter hun kurs for å få flere jenter til å velge bondeyrket.

Har fått pengestøtte til å kurse flere kvinner inn i landbruket

Ellen Skauen Ruud (56) har drevet gård i over 30 år. Nå vil hun få flere jenter og kvinner til å velge bondeyrket i framtida.

Annonse
Fredrikstad24

– Mange tenker nok at det å være bonde bare handler om å kjøre traktor og håndtere tunge redskaper. Det klarer selvfølgelig jenter også helt fint hvis de bare får prøve seg, men jeg tror mye går på holdninger blant den eldre generasjonen, sier Ellen Skauen Ruud.

I høst starter Onsøy-bonden, gjennom jobben sin i Studieforbundet næring og samfunn Østfold, opp et kurs med mål om å få flere jenter inn i landbruket.

– Vi ser fortsatt ganske stor mannsdominans i landbruket og blant våre tillitsvalgte. Jeg har tenkt at det er jo ille at det er sånn, og derfor mener jeg vi må satse på de unge, sier Ruud entusiastisk.

– Høyere terskel

Selv har hun drevet Skauen gård sammen med mannen Asbjørn i over 30 år, med kuer og grønnsaker som inntektskilde. Hun mener det har skjedd for lite på disse årene med tanke på kjønnsbalanse i landbruket.

– Når det gjelder kvinneandel så hadde jeg kanskje sett for meg at den skulle være større i dag. Det har jo skjedd mye, men det har også blitt mange større gårder. Da blir det større traktorer og større maskiner, og det er ikke nødvendigvis det beste som kan skje for å få flere jenter inn. Noen av oss liker jo å håndtere store maskiner også, men det blir en høyere terskel, sier Ruud.

Med kurset, som skal gå over fire kvelder fra oktober til mars, satser hun på å nå ut til jenter mellom 16 og 30 år, som lurer på om de vil bli bønder. Hun håper å tiltrekke seg minst 25 deltakere, og kan ta imot opp mot 40.

Nettverksbygging

– Det jeg ønsker er selvfølgelig at flere unge damer skal ha lyst til å ta over gård, og det er derfor vi skal belyse at det å være bonde er veldig mye forskjellig. Målet er ikke at alle jentene som er med skal bestemme seg for at «nå skal jeg overta eller kjøpe meg gård». Vi vil at de skal ta et ordentlig gjennomtenkt valg, sier Ruud.

Som foredragsholdere skal de invitere andre damer som allerede har kastet seg inn i landbruket, i ulike driftsformer og med stor suksess. Dette skal være inspirerende for deltakerne som er i tenkeboksen, samtidig som det kan dannes et viktig nettverk hvor det utveksles erfaringer.

– Det å drive gård handler om mye mer enn bare å kjøre traktor. Det er mye papirarbeid, planlegging og ting du må sette deg inn i for å gjøre det på riktig måte, utdyper Ruud.

Samarbeid med BU

Skauen gård er viden kjent for gårdsbutikken sin med selvplukk av mais og andre grønnsaker. Den er det Ellen selv som i all hovedsak driver, ved siden av alle andre oppgaver på og utenfor gården. Hun ber unge jenter belage seg på at det er tungt arbeid å drive gård.

– Vi er jo ikke vant med veldig korte arbeidsdager vi som er født og oppvokst i landbruket, men det er sånt som går fordi «AS Familien» skjønner at alle må stå på. Man får ikke betalt regningene sine ved å sitte og sole seg.

Kurset er et samarbeid mellom Studieforbundet næring og samfunn Østfold og Østfold Bygdeungdomslag (BU). Ellen Skauen Ruud forteller at det var en forutsetning at ungdommen selv var med på laget for at hun skulle gå videre med ideen.

– Må ikke drive tradisjonelt

– Når det er et behov for et sånt kurs så synes vi det er veldig bra at dette blir tatt tak i, og at vi får lov til å være med og jobbe med dette prosjektet, sier leder Inger Johanne Brandsrud i Østfold BU.

Hun forteller at det er viktig for deres medlemmer å vise at det er mulig også for jenter å overta og drive gård.

– Gjennom kurset kan vi vise fram alle mulighetene man har på en gård. Man må ikke drive tradisjonelt, man kan finne nisjer som for eksempel gårdsbarnehage. Det blir fint å få vist fram alle de jentene som faktisk har turt å satse og lykkes.

I likhet med Ruud, har hun en drøm om at kurset skal bære frukter.

– Når deltakerne får se hvor meningsfylt det kan være å drive med landbruk, håper vi selvsagt at det blir flere jenter som velger å gå den veien, sier Brandsrud.

Annonse